Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Motelldrift As
Juridisk navn:  Motelldrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90025215
c/o Tore Bergfjord Hoslejordet 17 c/o Tore Bergfjord Hoslejordet 17 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 980955125
Aksjekapital: 1.025.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/1999
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
259.28%
Resultat  
  
128.76%
Egenkapital  
  
17.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.200.000 334.000 814.000 4.997.000 1.730.000
Resultat: 677.000 -2.354.000 -537.000 2.718.000 -626.000
Egenkapital: -3.232.000 -3.909.000 -1.555.000 -1.018.000 -3.736.000
Regnskap for  Motelldrift As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.200.000 334.000 814.000 4.997.000 1.730.000
Driftskostnader -523.000 -1.445.000 -810.000 -1.103.000 -1.083.000
Driftsresultat 677.000 -1.111.000 4.000 3.894.000 647.000
Finansinntekter 0 0 0 24.000 0
Finanskostnader 0 -1.244.000 -541.000 -1.200.000 -1.273.000
Finans 0 -1.244.000 -541.000 -1.176.000 -1.273.000
Resultat før skatt 677.000 -2.354.000 -537.000 2.718.000 -626.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 677.000 -2.354.000 -537.000 2.718.000 -626.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.101.000 5.101.000 5.205.000 5.313.000 10.687.000
Sum omløpsmidler 58.000 112.000 176.000 2.001.000 451.000
Sum eiendeler 5.159.000 5.213.000 5.381.000 7.314.000 11.138.000
Sum opptjent egenkapital -5.182.000 -5.859.000 -3.505.000 -2.968.000 -5.686.000
Sum egenkapital -3.232.000 -3.909.000 -1.555.000 -1.018.000 -3.736.000
Sum langsiktig gjeld 7.661.000 7.661.000 5.948.000 7.541.000 14.390.000
Sum kortsiktig gjeld 730.000 1.461.000 988.000 791.000 485.000
Sum gjeld og egenkapital 5.159.000 5.213.000 5.381.000 7.314.000 11.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.200.000 334.000 814.000 1.394.000 1.730.000
Andre inntekter 0 0 0 3.602.000 0
Driftsinntekter 1.200.000 334.000 814.000 4.997.000 1.730.000
Varekostnad -8.000 -15.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -104.000 -108.000 -108.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -515.000 -1.326.000 -702.000 -995.000 -975.000
Driftskostnader -523.000 -1.445.000 -810.000 -1.103.000 -1.083.000
Driftsresultat 677.000 -1.111.000 4.000 3.894.000 647.000
Finansinntekter 0 0 0 24.000 0
Finanskostnader 0 -1.244.000 -541.000 -1.200.000 -1.273.000
Finans 0 -1.244.000 -541.000 -1.176.000 -1.273.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 677.000 -2.354.000 -537.000 2.718.000 -626.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.101.000 5.101.000 5.205.000 5.313.000 10.687.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.101.000 5.101.000 5.205.000 5.313.000 10.687.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.101.000 5.101.000 5.205.000 5.313.000 10.687.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -827.000 0 210.000 0 0
Andre fordringer -12.000 63.000 -40.000 2.000.000 449.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 897.000 49.000 7.000 1.000 2.000
Sum omløpsmidler 58.000 112.000 176.000 2.001.000 451.000
Sum eiendeler 5.159.000 5.213.000 5.381.000 7.314.000 11.138.000
Sum opptjent egenkapital -5.182.000 -5.859.000 -3.505.000 -2.968.000 -5.686.000
Sum egenkapital -3.232.000 -3.909.000 -1.555.000 -1.018.000 -3.736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.661.000 7.661.000 5.948.000 7.541.000 14.390.000
Leverandørgjeld 190.000 396.000 244.000 172.000 97.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 522.000 1.065.000 744.000 620.000 388.000
Sum kortsiktig gjeld 730.000 1.461.000 988.000 791.000 485.000
Sum gjeld og egenkapital 5.159.000 5.213.000 5.381.000 7.314.000 11.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -672.000 -1.349.000 -812.000 1.210.000 -34.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.2 2.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 2.6 1.0
Soliditet -62.6 -28.9 -13.9 -33.5
Resultatgrad 56.4 -332.6 0.5 77.9 37.4
Rentedekningsgrad -0.9 0 3.3 0.5
Gjeldsgrad -2.6 -2.3 -4.5 -8.2 -4.0
Total kapitalrentabilitet 13.1 -21.3 0.1 53.6 5.8
Signatur
24.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex