Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Motelldrift As
Juridisk navn:  Motelldrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90025215
C/O Tore Bergfjord Hoslejordet 17 C/O Tore Bergfjord Hoslejordet 17 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 980955125
Aksjekapital: 1.025.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fakta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.97%
Resultat  
  
-338.36%
Egenkapital  
  
-151.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 334.000 814.000 4.997.000 1.730.000 4.368.000
Resultat: -2.354.000 -537.000 2.718.000 -626.000 -521.000
Egenkapital: -3.909.000 -1.555.000 -1.018.000 -3.736.000 -3.110.000
Regnskap for  Motelldrift As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 334.000 814.000 4.997.000 1.730.000 4.368.000
Driftskostnader -1.445.000 -810.000 -1.103.000 -1.083.000 -1.609.000
Driftsresultat -1.111.000 4.000 3.894.000 647.000 2.759.000
Finansinntekter 0 0 24.000 0 1.000
Finanskostnader -1.244.000 -541.000 -1.200.000 -1.273.000 -3.280.000
Finans -1.244.000 -541.000 -1.176.000 -1.273.000 -3.279.000
Resultat før skatt -2.354.000 -537.000 2.718.000 -626.000 -521.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.354.000 -537.000 2.718.000 -626.000 -521.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.101.000 5.205.000 5.313.000 10.687.000 10.700.000
Sum omløpsmidler 112.000 176.000 2.001.000 451.000 1.017.000
Sum eiendeler 5.213.000 5.381.000 7.314.000 11.138.000 11.717.000
Sum opptjent egenkapital -5.859.000 -3.505.000 -2.968.000 -5.686.000 -5.060.000
Sum egenkapital -3.909.000 -1.555.000 -1.018.000 -3.736.000 -3.110.000
Sum langsiktig gjeld 7.661.000 5.948.000 7.541.000 14.390.000 14.550.000
Sum kortsiktig gjeld 1.461.000 988.000 791.000 485.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 5.213.000 5.381.000 7.314.000 11.139.000 11.718.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 334.000 814.000 1.394.000 1.730.000 2.168.000
Andre inntekter 0 0 3.602.000 0 2.201.000
Driftsinntekter 334.000 814.000 4.997.000 1.730.000 4.368.000
Varekostnad -15.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -74.000
Avskrivning -104.000 -108.000 -108.000 -108.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.326.000 -702.000 -995.000 -975.000 -1.425.000
Driftskostnader -1.445.000 -810.000 -1.103.000 -1.083.000 -1.609.000
Driftsresultat -1.111.000 4.000 3.894.000 647.000 2.759.000
Finansinntekter 0 0 24.000 0 1.000
Finanskostnader -1.244.000 -541.000 -1.200.000 -1.273.000 -3.280.000
Finans -1.244.000 -541.000 -1.176.000 -1.273.000 -3.279.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.354.000 -537.000 2.718.000 -626.000 -521.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.101.000 5.205.000 5.313.000 10.687.000 10.700.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.101.000 5.205.000 5.313.000 10.687.000 10.700.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.101.000 5.205.000 5.313.000 10.687.000 10.700.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 210.000 0 0 555.000
Andre fordringer 63.000 -40.000 2.000.000 449.000 449.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 49.000 7.000 1.000 2.000 13.000
Sum omløpsmidler 112.000 176.000 2.001.000 451.000 1.017.000
Sum eiendeler 5.213.000 5.381.000 7.314.000 11.138.000 11.717.000
Sum opptjent egenkapital -5.859.000 -3.505.000 -2.968.000 -5.686.000 -5.060.000
Sum egenkapital -3.909.000 -1.555.000 -1.018.000 -3.736.000 -3.110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.661.000 5.948.000 7.541.000 14.390.000 14.550.000
Leverandørgjeld 396.000 244.000 172.000 97.000 39.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.065.000 744.000 620.000 388.000 230.000
Sum kortsiktig gjeld 1.461.000 988.000 791.000 485.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 5.213.000 5.381.000 7.314.000 11.139.000 11.718.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.349.000 -812.000 1.210.000 -34.000 739.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 2.5 0.9 3.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 2.6 1.0 3.7
Soliditet -28.9 -13.9 -33.5 -26.5
Resultatgrad -332.6 0.5 77.9 37.4 63.2
Rentedekningsgrad -0.9 0 3.3 0.5 0.8
Gjeldsgrad -2.3 -4.5 -8.2 -4.0 -4.8
Total kapitalrentabilitet -21.3 0.1 53.6 5.8 23.6
Signatur
24.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex