Motjønnåsen Hytteområde As
Juridisk navn:  Motjønnåsen Hytteområde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90967265
C/O Anne Berit Lutnæs Prestgardsveien 1 C/O Anne Berit Lutnæs Prestgardsveien 1 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 998894972
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-14.29%
Egenkapital  
  
-5.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -8.000 -7.000 -19.000 -36.000 -24.000
Egenkapital: 144.000 152.000 159.000 178.000 214.000
Regnskap for  Motjønnåsen Hytteområde As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -7.000 -20.000 -36.000 -24.000
Driftsresultat -8.000 -7.000 -20.000 -36.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -8.000 -7.000 -19.000 -36.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -7.000 -19.000 -36.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 213.000 213.000 213.000 213.000 48.000
Sum omløpsmidler 24.000 28.000 34.000 142.000 180.000
Sum eiendeler 237.000 241.000 247.000 355.000 228.000
Sum opptjent egenkapital -127.000 -119.000 -113.000 -93.000 -57.000
Sum egenkapital 144.000 152.000 159.000 178.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94.000 89.000 89.000 177.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000 241.000 247.000 355.000 228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 -15.000 -13.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -7.000 -5.000 -23.000 -24.000
Driftskostnader -8.000 -7.000 -20.000 -36.000 -24.000
Driftsresultat -8.000 -7.000 -20.000 -36.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -7.000 -19.000 -36.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 160.000 160.000 211.000 211.000 48.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 51.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 211.000 211.000 211.000 211.000 48.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Sum anleggsmidler 213.000 213.000 213.000 213.000 48.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 28.000 34.000 142.000 180.000
Sum omløpsmidler 24.000 28.000 34.000 142.000 180.000
Sum eiendeler 237.000 241.000 247.000 355.000 228.000
Sum opptjent egenkapital -127.000 -119.000 -113.000 -93.000 -57.000
Sum egenkapital 144.000 152.000 159.000 178.000 214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 94.000 89.000 89.000 177.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94.000 89.000 89.000 177.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000 241.000 247.000 355.000 228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -70.000 -61.000 -55.000 -35.000 166.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.4 0.8 12.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.9 12.9
Soliditet 60.5 63.1 64.1 50.1 93.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.6 1.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.4 -2.9 -8.1 -10.1 -10.5
Signatur
04.10.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
04.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex