Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moum As
Juridisk navn:  Moum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90884579
Postboks 4 301 Guldmand Brygge 3 Fax:
4891 Grimstad 4876 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 911829681
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/4/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør AS
Regnskapsfører: Eksakt Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-390.68%
Egenkapital  
  
-577.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 150.000 150.000 1.270.000 109.000 480.000
Resultat: -3.950.000 -805.000 856.000 -539.000 159.000
Egenkapital: -2.672.000 560.000 659.000 779.000 719.000
Regnskap for  Moum As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 150.000 150.000 1.270.000 109.000 480.000
Driftskostnader -4.105.000 -955.000 -414.000 -647.000 -320.000
Driftsresultat -3.954.000 -805.000 856.000 -539.000 160.000
Finansinntekter 5.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -2.000
Finans 5.000 0 0 -1.000 -2.000
Resultat før skatt -3.950.000 -805.000 856.000 -539.000 159.000
Skattekostnad 78.000 24.000 -211.000 -15.000 -50.000
Årsresultat -3.871.000 -781.000 645.000 -554.000 109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.092.000 6.785.000 1.162.000 1.362.000 1.011.000
Sum omløpsmidler 7.536.000 10.476.000 1.555.000 742.000 563.000
Sum eiendeler 13.628.000 17.261.000 2.717.000 2.104.000 1.574.000
Sum opptjent egenkapital -4.652.000 -780.000 1.000 121.000 675.000
Sum egenkapital -2.672.000 560.000 659.000 779.000 719.000
Sum langsiktig gjeld 0 78.000 103.000 65.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 16.300.000 16.622.000 1.955.000 1.260.000 805.000
Sum gjeld og egenkapital 13.627.000 17.260.000 2.717.000 2.104.000 1.573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 150.000 150.000 1.270.000 80.000 480.000
Andre inntekter 0 0 0 29.000 0
Driftsinntekter 150.000 150.000 1.270.000 109.000 480.000
Varekostnad -2.566.000 0 0 0 0
Lønninger -690.000 -302.000 -45.000 -353.000 -38.000
Avskrivning -246.000 -243.000 -200.000 -173.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -603.000 -410.000 -169.000 -121.000 -113.000
Driftskostnader -4.105.000 -955.000 -414.000 -647.000 -320.000
Driftsresultat -3.954.000 -805.000 856.000 -539.000 160.000
Finansinntekter 5.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -2.000
Finans 5.000 0 0 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -765.000 0 0
Årsresultat -3.871.000 -781.000 645.000 -554.000 109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.613.000 5.075.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.479.000 1.710.000 1.162.000 1.362.000 1.011.000
Sum varige driftsmidler 6.092.000 6.785.000 1.162.000 1.362.000 1.011.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.092.000 6.785.000 1.162.000 1.362.000 1.011.000
Varebeholdning 0 7.477.000 239.000 0 0
Kundefordringer 1.174.000 1.080.000 1.080.000 0 80.000
Andre fordringer 652.000 778.000 196.000 723.000 322.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.710.000 1.141.000 40.000 19.000 160.000
Sum omløpsmidler 7.536.000 10.476.000 1.555.000 742.000 563.000
Sum eiendeler 13.628.000 17.261.000 2.717.000 2.104.000 1.574.000
Sum opptjent egenkapital -4.652.000 -780.000 1.000 121.000 675.000
Sum egenkapital -2.672.000 560.000 659.000 779.000 719.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 78.000 103.000 65.000 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 78.000 103.000 65.000 50.000
Leverandørgjeld 53.000 853.000 243.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 174.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 117.000 111.000 60.000 54.000 127.000
Utbytte 0 0 -765.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.130.000 15.658.000 1.478.000 1.203.000 679.000
Sum kortsiktig gjeld 16.300.000 16.622.000 1.955.000 1.260.000 805.000
Sum gjeld og egenkapital 13.627.000 17.260.000 2.717.000 2.104.000 1.573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.764.000 -6.146.000 -400.000 -518.000 -242.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.8 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.7 0.6 0.7
Soliditet -19.6 3.2 24.3 37.0 45.7
Resultatgrad - -536.7 67.4 -494.5 33.3
Rentedekningsgrad -539.0 80.0
Gjeldsgrad -6.1 29.8 3.1 1.7 1.2
Total kapitalrentabilitet - -4.7 31.5 -25.6 10.2
Signatur
17.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex