Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moum Eiendom AS
Juridisk navn:  Moum Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73918880
Marie Michelets Vei 8 Marie Michelets Vei 8 Fax:
7045 Trondheim 7045 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 980947424
Aksjekapital: 2.196.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Soldi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-103.86%
Egenkapital  
  
-1.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 2.000 4.000 2.000
Resultat: -314.000 8.130.000 991.000 31.683.000 68.000
Egenkapital: 17.453.000 17.767.000 18.037.000 17.046.000 12.343.000
Regnskap for  Moum Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 2.000 4.000 2.000
Driftskostnader -380.000 -359.000 -445.000 -520.000 -638.000
Driftsresultat -380.000 -360.000 -442.000 -516.000 -636.000
Finansinntekter 66.000 8.490.000 1.434.000 32.199.000 855.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -151.000
Finans 66.000 8.490.000 1.434.000 32.198.000 704.000
Resultat før skatt -314.000 8.130.000 991.000 31.683.000 68.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -24.000
Årsresultat -314.000 8.130.000 991.000 31.683.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.381.000 9.089.000 7.671.000 8.117.000 14.904.000
Sum omløpsmidler 8.174.000 9.193.000 10.397.000 9.091.000 1.172.000
Sum eiendeler 17.555.000 18.282.000 18.068.000 17.208.000 16.076.000
Sum opptjent egenkapital 15.257.000 15.571.000 15.841.000 14.850.000 10.177.000
Sum egenkapital 17.453.000 17.767.000 18.037.000 17.046.000 12.343.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.701.000
Sum kortsiktig gjeld 101.000 515.000 30.000 162.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 17.554.000 18.282.000 18.067.000 17.208.000 16.076.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 2.000 4.000 2.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 2.000 4.000 2.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -9.000 -8.000 -10.000 -1.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -371.000 -351.000 -435.000 -519.000 -638.000
Driftskostnader -380.000 -359.000 -445.000 -520.000 -638.000
Driftsresultat -380.000 -360.000 -442.000 -516.000 -636.000
Finansinntekter 66.000 8.490.000 1.434.000 32.199.000 855.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -151.000
Finans 66.000 8.490.000 1.434.000 32.198.000 704.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -8.400.000 0 -27.000.000 0
Årsresultat -314.000 8.130.000 991.000 31.683.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.024.000 8.748.000 7.229.000 6.907.000 7.447.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.024.000 8.748.000 7.229.000 6.907.000 7.447.000
Sum finansielle anleggsmidler 357.000 342.000 442.000 1.210.000 7.458.000
Sum anleggsmidler 9.381.000 9.089.000 7.671.000 8.117.000 14.904.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 0 4.000 0
Andre fordringer 74.000 44.000 48.000 48.000 1.073.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.098.000 9.150.000 10.349.000 9.040.000 100.000
Sum omløpsmidler 8.174.000 9.193.000 10.397.000 9.091.000 1.172.000
Sum eiendeler 17.555.000 18.282.000 18.068.000 17.208.000 16.076.000
Sum opptjent egenkapital 15.257.000 15.571.000 15.841.000 14.850.000 10.177.000
Sum egenkapital 17.453.000 17.767.000 18.037.000 17.046.000 12.343.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.701.000
Leverandørgjeld 101.000 515.000 30.000 57.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 24.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -8.400.000 0 -27.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 105.000 0
Sum kortsiktig gjeld 101.000 515.000 30.000 162.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 17.554.000 18.282.000 18.067.000 17.208.000 16.076.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.073.000 8.678.000 10.367.000 8.929.000 1.140.000
Likviditetsgrad 1 80.9 17.9 346.6 56.1 36.6
Likviditetsgrad 2 80.9 17.9 346.6 56.2 36.7
Soliditet 99.4 97.2 99.8 99.1 76.8
Resultatgrad -12900.0 -31800.0
Rentedekningsgrad 31683.0 1.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.3
Total kapitalrentabilitet -1.8 44.5 5.5 184.1 1.4
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex