Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moum Leca Eiendom As
Juridisk navn:  Moum Leca Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1405 Nygaardsgata 14 Fax:
1602 Fredrikstad 1606 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 921379706
Aksjekapital: 1.725.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/11/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vigres As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 63.000
Resultat: 49.000
Egenkapital: 6.900.000
Regnskap for  Moum Leca Eiendom As
Resultat 2018
Driftsinntekter 63.000
Driftskostnader -14.000
Driftsresultat 49.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 49.000
Skattekostnad -10.000
Årsresultat 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.900.000
Sum omløpsmidler 63.000
Sum eiendeler 6.963.000
Sum opptjent egenkapital 6.000
Sum egenkapital 6.900.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000
Sum gjeld og egenkapital 6.963.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 63.000
Driftsinntekter 63.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -14.000
Driftskostnader -14.000
Driftsresultat 49.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag -33.000
Utbytte 0
Årsresultat 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 6.900.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 6.900.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 6.900.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 63.000
Sum eiendeler 6.963.000
Sum opptjent egenkapital 6.000
Sum egenkapital 6.900.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 59.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 4.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000
Sum gjeld og egenkapital 6.963.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 99.1
Resultatgrad 77.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0.7
Signatur
12.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex