Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moum Lo As
Juridisk navn:  Moum Lo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45258899
Kongshaugvegen 5 Kongshaugvegen 5 Fax:
7560 Vikhammer 7560 Vikhammer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 998203694
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/27/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enoksen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-12.5%
Egenkapital  
  
-0.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 27.000
Resultat: -9.000 -8.000 -8.000 476.000 432.000
Egenkapital: 909.000 917.000 926.000 934.000 460.000
Regnskap for  Moum Lo As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 27.000
Driftskostnader -9.000 -10.000 -11.000 -33.000 0
Driftsresultat -9.000 -10.000 -11.000 -33.000 27.000
Finansinntekter 0 1.000 4.000 509.000 405.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 4.000 509.000 405.000
Resultat før skatt -9.000 -8.000 -8.000 476.000 432.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -8.000
Årsresultat -9.000 -8.000 -8.000 476.000 425.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 937.000 683.000 133.000 83.000 59.000
Sum omløpsmidler 22.000 234.000 793.000 852.000 408.000
Sum eiendeler 959.000 917.000 926.000 935.000 467.000
Sum opptjent egenkapital 879.000 887.000 896.000 904.000 430.000
Sum egenkapital 909.000 917.000 926.000 934.000 460.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 959.000 917.000 926.000 936.000 468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 27.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 27.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -10.000 -11.000 -33.000 0
Driftskostnader -9.000 -10.000 -11.000 -33.000 0
Driftsresultat -9.000 -10.000 -11.000 -33.000 27.000
Finansinntekter 0 1.000 4.000 509.000 405.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 4.000 509.000 405.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -8.000 -8.000 476.000 425.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 937.000 683.000 133.000 83.000 59.000
Sum anleggsmidler 937.000 683.000 133.000 83.000 59.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 450.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.000 234.000 342.000 852.000 408.000
Sum omløpsmidler 22.000 234.000 793.000 852.000 408.000
Sum eiendeler 959.000 917.000 926.000 935.000 467.000
Sum opptjent egenkapital 879.000 887.000 896.000 904.000 430.000
Sum egenkapital 909.000 917.000 926.000 934.000 460.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 959.000 917.000 926.000 936.000 468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 234.000 793.000 850.000 400.000
Likviditetsgrad 1 426.0 51.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 426.1 51.1
Soliditet 94.8 1 1 99.8 98.3
Resultatgrad 100.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.9 -0.8 50.9 92.3
Signatur
09.12.2019
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex