Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moum Parkering As
Juridisk navn:  Moum Parkering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Marie Michelets Veg 8A Marie Michelets Veg 8A Fax:
7045 Trondheim 7045 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 915665748
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 7/4/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-124.63%
Egenkapital  
  
-2.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 161.000 50.000 0
Resultat: -33.000 134.000 3.000 -12.000
Egenkapital: 1.070.000 1.095.000 985.000 112.000
Regnskap for  Moum Parkering As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 161.000 50.000 0
Driftskostnader -33.000 -28.000 -47.000 -12.000
Driftsresultat -33.000 134.000 3.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -33.000 134.000 3.000 -12.000
Skattekostnad 8.000 -24.000 0 0
Årsresultat -25.000 110.000 3.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 938.000 938.000 955.000 955.000
Sum omløpsmidler 151.000 185.000 34.000 136.000
Sum eiendeler 1.089.000 1.123.000 989.000 1.091.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 112.000 3.000 0
Sum egenkapital 1.070.000 1.095.000 985.000 112.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 24.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 4.000 4.000 979.000
Sum gjeld og egenkapital 1.088.000 1.122.000 989.000 1.091.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 161.000 50.000 0
Driftsinntekter 0 161.000 50.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -28.000 -47.000 -12.000
Driftskostnader -33.000 -28.000 -47.000 -12.000
Driftsresultat -33.000 134.000 3.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 110.000 3.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 938.000 938.000 955.000 955.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 938.000 938.000 955.000 955.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 938.000 938.000 955.000 955.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 105.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 151.000 185.000 34.000 31.000
Sum omløpsmidler 151.000 185.000 34.000 136.000
Sum eiendeler 1.089.000 1.123.000 989.000 1.091.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 112.000 3.000 0
Sum egenkapital 1.070.000 1.095.000 985.000 112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 24.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 24.000 0 0
Leverandørgjeld 4.000 4.000 4.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 975.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 4.000 4.000 979.000
Sum gjeld og egenkapital 1.088.000 1.122.000 989.000 1.091.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 147.000 181.000 30.000 -843.000
Likviditetsgrad 1 37.8 46.3 8.5 0.1
Likviditetsgrad 2 37.8 46.3 8.5 0.2
Soliditet 98.3 97.5 99.6 10.3
Resultatgrad 83.2 6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 8.7
Total kapitalrentabilitet - 11.9 0.3 -1.1
Signatur
07.04.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex