Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moum Trading AS
Juridisk navn:  Moum Trading AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98221000
Postboks 1403 Marie Michelets Veg 8A Fax:
7444 Trondheim 7045 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 990518564
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/30/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: inperiva areal as
Regnskapsfører: Soldi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
1244.44%
Egenkapital  
  
8.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 145.000 145.000 148.000 259.000 301.000
Resultat: 103.000 -9.000 -105.000 -7.000 -1.000
Egenkapital: -1.084.000 -1.187.000 -1.178.000 -1.073.000 -1.273.000
Regnskap for  Moum Trading AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 145.000 145.000 148.000 259.000 301.000
Driftskostnader -42.000 -155.000 -254.000 -266.000 -302.000
Driftsresultat 103.000 -9.000 -105.000 -7.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 103.000 -9.000 -105.000 -7.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 103.000 -9.000 -105.000 -7.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 118.000 13.000 21.000 274.000 19.000
Sum eiendeler 118.000 13.000 21.000 274.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -1.384.000 -1.487.000 -1.478.000 -1.373.000 -1.573.000
Sum egenkapital -1.084.000 -1.187.000 -1.178.000 -1.073.000 -1.273.000
Sum langsiktig gjeld 1.147.000 1.147.000 1.147.000 1.314.000 1.214.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 53.000 52.000 32.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 118.000 13.000 21.000 273.000 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 145.000 145.000 148.000 259.000 301.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 145.000 145.000 148.000 259.000 301.000
Varekostnad 0 0 0 0 -1.000
Lønninger -18.000 -103.000 -208.000 -220.000 -251.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -52.000 -46.000 -46.000 -50.000
Driftskostnader -42.000 -155.000 -254.000 -266.000 -302.000
Driftsresultat 103.000 -9.000 -105.000 -7.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 103.000 -9.000 -105.000 -7.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 0 1.000 30.000 0
Andre fordringer 0 0 0 207.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 13.000 20.000 37.000 19.000
Sum omløpsmidler 118.000 13.000 21.000 274.000 19.000
Sum eiendeler 118.000 13.000 21.000 274.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -1.384.000 -1.487.000 -1.478.000 -1.373.000 -1.573.000
Sum egenkapital -1.084.000 -1.187.000 -1.178.000 -1.073.000 -1.273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.147.000 1.147.000 1.147.000 1.314.000 1.214.000
Leverandørgjeld 0 5.000 1.000 3.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 15.000 33.000 12.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 32.000 17.000 17.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 53.000 52.000 32.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 118.000 13.000 21.000 273.000 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.000 -40.000 -31.000 242.000 -58.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0.2 0.4 8.6 0.2
Likviditetsgrad 2 2.1 0.2 0.4 8.6 0.3
Soliditet -918.6 -9130.8 -5609.5 -393.0 -7072.2
Resultatgrad 7 -6.2 -70.9 -2.7 -0.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.3 -1.0
Total kapitalrentabilitet 87.3 -69.2 -2.6 -5.6
Signatur
13.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex