Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moum Transport As
Juridisk navn:  Moum Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90669722
V/ Gunnar Moum Aukeveien 81B V/ Gunnar Moum Aukeveien 81B Fax:
3472 Bødalen 3472 Bødalen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 898415252
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/1/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Thore Wilhelmsen As
Regnskapsfører: Akershus Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.16%
Resultat  
  
-50.38%
Egenkapital  
  
12.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.355.000 17.672.000 11.092.000 10.828.000 13.451.000
Resultat: 904.000 1.822.000 1.498.000 1.335.000 2.158.000
Egenkapital: 6.128.000 5.432.000 4.046.000 2.921.000 1.948.000
Regnskap for  Moum Transport As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.355.000 17.672.000 11.092.000 10.828.000 13.451.000
Driftskostnader -22.451.000 -15.851.000 -9.598.000 -9.491.000 -11.289.000
Driftsresultat 904.000 1.821.000 1.494.000 1.337.000 2.163.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -3.000 -5.000
Finans 0 1.000 4.000 -2.000 -5.000
Resultat før skatt 904.000 1.822.000 1.498.000 1.335.000 2.158.000
Skattekostnad -207.000 -437.000 -373.000 -362.000 -584.000
Årsresultat 696.000 1.385.000 1.125.000 973.000 1.574.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 200.000 0 0
Sum omløpsmidler 9.238.000 8.534.000 5.524.000 4.441.000 3.356.000
Sum eiendeler 9.238.000 8.534.000 5.724.000 4.441.000 3.356.000
Sum opptjent egenkapital 6.028.000 5.332.000 3.946.000 2.821.000 1.848.000
Sum egenkapital 6.128.000 5.432.000 4.046.000 2.921.000 1.948.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 15.000 13.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.099.000 3.088.000 1.665.000 1.520.000 1.408.000
Sum gjeld og egenkapital 9.238.000 8.535.000 5.724.000 4.441.000 3.356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.348.000 17.646.000 11.092.000 10.828.000 13.451.000
Andre inntekter 7.000 27.000 0 0 0
Driftsinntekter 23.355.000 17.672.000 11.092.000 10.828.000 13.451.000
Varekostnad -20.002.000 -13.851.000 -8.287.000 -8.394.000 -10.749.000
Lønninger -1.252.000 -842.000 -963.000 -771.000 -374.000
Avskrivning 0 0 -21.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.197.000 -1.158.000 -327.000 -326.000 -166.000
Driftskostnader -22.451.000 -15.851.000 -9.598.000 -9.491.000 -11.289.000
Driftsresultat 904.000 1.821.000 1.494.000 1.337.000 2.163.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -3.000 -5.000
Finans 0 1.000 4.000 -2.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 696.000 1.385.000 1.125.000 973.000 1.574.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 227.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 227.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 -27.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 200.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.195.000 6.693.000 5.142.000 3.699.000 2.717.000
Andre fordringer 223.000 143.000 5.000 17.000 353.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 820.000 1.698.000 377.000 725.000 286.000
Sum omløpsmidler 9.238.000 8.534.000 5.524.000 4.441.000 3.356.000
Sum eiendeler 9.238.000 8.534.000 5.724.000 4.441.000 3.356.000
Sum opptjent egenkapital 6.028.000 5.332.000 3.946.000 2.821.000 1.848.000
Sum egenkapital 6.128.000 5.432.000 4.046.000 2.921.000 1.948.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 15.000 13.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 40.000 62.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 15.000 13.000 0 0
Leverandørgjeld 2.459.000 0 1.074.000 843.000 688.000
Betalbar skatt 211.000 435.000 360.000 362.000 584.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 261.000 55.000 177.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 320.000 2.392.000 175.000 98.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 3.099.000 3.088.000 1.665.000 1.520.000 1.408.000
Sum gjeld og egenkapital 9.238.000 8.535.000 5.724.000 4.441.000 3.356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.139.000 5.446.000 3.859.000 2.921.000 1.948.000
Likviditetsgrad 1 3 2.8 3.3 2.9 2.4
Likviditetsgrad 2 3 2.8 3.3 3.0 2.4
Soliditet 66.3 63.6 70.7 65.8 58.0
Resultatgrad 3.9 10.3 13.5 12.3 16.1
Rentedekningsgrad 9 446.0 432.6
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.4 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 9.8 21.3 26.2 30.1 64.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex