Mount Media AS
Juridisk navn:  Mount Media AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46177031
Jørgen Moes Gate 2 Jørgen Moes Gate 2 Fax:
7052 Trondheim 7052 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 884857112
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/2002 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bjørnar fjeldvær as
Revisor: Narvesen Revisjon As
Regnskapsfører: Fakta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-69.75%
Resultat  
  
-111.39%
Egenkapital  
  
-7.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 857.000 2.833.000 1.542.000 3.453.000 2.856.000
Resultat: -50.000 439.000 -839.000 -411.000 -898.000
Egenkapital: -742.000 -692.000 -1.131.000 -292.000 118.000
Regnskap for  Mount Media AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 857.000 2.833.000 1.542.000 3.453.000 2.856.000
Driftskostnader -853.000 -2.343.000 -2.318.000 -3.853.000 -3.785.000
Driftsresultat 4.000 489.000 -776.000 -400.000 -928.000
Finansinntekter 0 0 0 24.000 49.000
Finanskostnader -54.000 -50.000 -63.000 -34.000 -19.000
Finans -54.000 -50.000 -63.000 -10.000 30.000
Resultat før skatt -50.000 439.000 -839.000 -411.000 -898.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -50.000 439.000 -839.000 -411.000 -898.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 5.000 9.000 487.000 1.647.000
Sum omløpsmidler 66.000 314.000 211.000 102.000 139.000
Sum eiendeler 70.000 319.000 220.000 589.000 1.786.000
Sum opptjent egenkapital -842.000 -792.000 -1.231.000 -392.000 18.000
Sum egenkapital -742.000 -692.000 -1.131.000 -292.000 118.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 -5.000 -5.000 -44.000
Sum kortsiktig gjeld 812.000 1.011.000 1.356.000 886.000 1.712.000
Sum gjeld og egenkapital 70.000 319.000 220.000 589.000 1.786.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 857.000 2.833.000 1.504.000 3.453.000 2.856.000
Andre inntekter 0 0 38.000 0 0
Driftsinntekter 857.000 2.833.000 1.542.000 3.453.000 2.856.000
Varekostnad -56.000 -468.000 -319.000 -1.012.000 -715.000
Lønninger -527.000 -1.124.000 -1.426.000 -1.934.000 -2.317.000
Avskrivning -1.000 -8.000 -14.000 -28.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -269.000 -743.000 -559.000 -879.000 -714.000
Driftskostnader -853.000 -2.343.000 -2.318.000 -3.853.000 -3.785.000
Driftsresultat 4.000 489.000 -776.000 -400.000 -928.000
Finansinntekter 0 0 0 24.000 49.000
Finanskostnader -54.000 -50.000 -63.000 -34.000 -19.000
Finans -54.000 -50.000 -63.000 -10.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat -50.000 439.000 -839.000 -411.000 -898.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 14.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.000 9.000 23.000 37.000
Sum varige driftsmidler 0 1.000 9.000 23.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 0 465.000 1.596.000
Sum anleggsmidler 4.000 5.000 9.000 487.000 1.647.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 308.000 192.000 -82.000 -64.000
Andre fordringer 11.000 5.000 9.000 143.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 55.000 1.000 10.000 42.000 125.000
Sum omløpsmidler 66.000 314.000 211.000 102.000 139.000
Sum eiendeler 70.000 319.000 220.000 589.000 1.786.000
Sum opptjent egenkapital -842.000 -792.000 -1.231.000 -392.000 18.000
Sum egenkapital -742.000 -692.000 -1.131.000 -292.000 118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 478.000 390.000 427.000 351.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 -5.000 -5.000 -44.000
Leverandørgjeld 37.000 100.000 8.000 -1.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 81.000 281.000 206.000 263.000 123.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 695.000 153.000 752.000 197.000 235.000
Sum kortsiktig gjeld 812.000 1.011.000 1.356.000 886.000 1.712.000
Sum gjeld og egenkapital 70.000 319.000 220.000 589.000 1.786.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -746.000 -697.000 -1.145.000 -784.000 -1.573.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1
Soliditet -216.9 -514.1 -49.6 6.6
Resultatgrad 0.5 17.3 -50.3 -11.6 -32.5
Rentedekningsgrad 0.1 9.8 -12.3 -11.8 -46.3
Gjeldsgrad -1.1 -1.5 -1.2 14.1
Total kapitalrentabilitet 5.7 153.3 -352.7 -63.8 -49.2
Signatur
21.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex