Movena As
Juridisk navn:  Movena As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90749815
Støleskaret 13 Støleskaret 13 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 913998537
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/30/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Effekt Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.29%
Resultat  
  
-36.21%
Egenkapital  
  
-11.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 170.000 476.000 682.000 279.000 38.000
Resultat: 37.000 58.000 175.000 32.000 9.000
Egenkapital: 175.000 197.000 163.000 53.000 30.000
Regnskap for  Movena As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 170.000 476.000 682.000 279.000 38.000
Driftskostnader -130.000 -377.000 -422.000 -247.000 -30.000
Driftsresultat 40.000 98.000 260.000 32.000 9.000
Finansinntekter 0 -40.000 -86.000 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans -3.000 -40.000 -86.000 0 0
Resultat før skatt 37.000 58.000 175.000 32.000 9.000
Skattekostnad -9.000 -24.000 -65.000 -9.000 0
Årsresultat 28.000 35.000 110.000 24.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 135.000 66.000 106.000 192.000 63.000
Sum omløpsmidler 82.000 297.000 381.000 67.000 43.000
Sum eiendeler 217.000 363.000 487.000 259.000 106.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 0 133.000 23.000 0
Sum egenkapital 175.000 197.000 163.000 53.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 51.000 76.000 151.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 115.000 249.000 55.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 217.000 363.000 488.000 259.000 106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 170.000 476.000 682.000 279.000 38.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 170.000 476.000 682.000 279.000 38.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -64.000 -352.000 -393.000 -229.000 -23.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -25.000 -29.000 -18.000 -7.000
Driftskostnader -130.000 -377.000 -422.000 -247.000 -30.000
Driftsresultat 40.000 98.000 260.000 32.000 9.000
Finansinntekter 0 -40.000 -86.000 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans -3.000 -40.000 -86.000 0 0
Konsernbidrag -50.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 35.000 110.000 24.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 66.000 106.000 192.000 63.000
Sum anleggsmidler 135.000 66.000 106.000 192.000 63.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 24.000 218.000 353.000 15.000 38.000
Andre fordringer 9.000 72.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 49.000 7.000 29.000 52.000 5.000
Sum omløpsmidler 82.000 297.000 381.000 67.000 43.000
Sum eiendeler 217.000 363.000 487.000 259.000 106.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 0 133.000 23.000 0
Sum egenkapital 175.000 197.000 163.000 53.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 51.000 76.000 151.000 33.000
Leverandørgjeld 0 -4.000 0 -1.000 0
Betalbar skatt 9.000 24.000 65.000 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 13.000 80.000 21.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 82.000 103.000 26.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 115.000 249.000 55.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 217.000 363.000 488.000 259.000 106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 182.000 132.000 12.000 0
Likviditetsgrad 1 2 2.6 1.5 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 2 2.6 1.5 1.3 1.1
Soliditet 80.6 54.3 33.4 20.5 28.3
Resultatgrad 23.5 20.6 38.1 11.5 23.7
Rentedekningsgrad 13.3
Gjeldsgrad 0.2 0.8 2 3.9 2.5
Total kapitalrentabilitet 18.4 1 35.7 12.4 8.5
Signatur
21.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex