Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mprog As
Juridisk navn:  Mprog As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fjordavegen 5136 Fjordavegen 5136 Fax:
5778 Utne 5778 Utne
Fylke: Kommune:
Hordaland Ullensvang
Org.nr: 917784833
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/29/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kvam Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.74%
Resultat  
  
340%
Egenkapital  
  
180.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 378.000 401.000
Resultat: 88.000 20.000
Egenkapital: 101.000 36.000
Regnskap for  Mprog As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 378.000 401.000
Driftskostnader -290.000 -380.000
Driftsresultat 87.000 20.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 88.000 20.000
Skattekostnad -23.000 -6.000
Årsresultat 65.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 67.000
Sum omløpsmidler 628.000 458.000
Sum eiendeler 672.000 525.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 15.000
Sum egenkapital 101.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 572.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 672.000 525.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 378.000 450.000
Andre inntekter 0 -50.000
Driftsinntekter 378.000 401.000
Varekostnad 280.000 -280.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -570.000 -100.000
Driftskostnader -290.000 -380.000
Driftsresultat 87.000 20.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 65.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 44.000 67.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 67.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 30.000 102.000
Andre fordringer 65.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 533.000 356.000
Sum omløpsmidler 628.000 458.000
Sum eiendeler 672.000 525.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 15.000
Sum egenkapital 101.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 323.000 118.000
Betalbar skatt 0 73.000
Skyldig offentlige avgifter 0 -32.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 248.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 572.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 672.000 525.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 -31.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9
Soliditet 1 6.9
Resultatgrad 2 5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.7 13.6
Total kapitalrentabilitet 12.9 3.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex