Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mr.shopper Norway Limited
Juridisk navn:  Mr.shopper Norway Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99050500
Smørsoppveien 10 Smørsoppveien 10 Fax:
1476 Rasta 1476 Rasta
Fylke: Kommune:
Akershus Lørenskog
Org.nr: 994440969
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/8/2009 1
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 268.000
Resultat: 410.000
Egenkapital: 448.000
Regnskap for  Mr.shopper Norway Limited
Resultat 2010
Driftsinntekter 268.000
Driftskostnader -282.000
Driftsresultat -13.000
Finansinntekter 424.000
Finanskostnader 0
Finans 424.000
Resultat før skatt 410.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 410.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.000
Sum omløpsmidler 582.000
Sum eiendeler 656.000
Sum opptjent egenkapital 448.000
Sum egenkapital 448.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 207.000
Sum gjeld og egenkapital 655.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 268.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 268.000
Varekostnad -91.000
Lønninger 25.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -216.000
Driftskostnader -282.000
Driftsresultat -13.000
Finansinntekter 424.000
Finanskostnader 0
Finans 424.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 410.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 74.000
Sum anleggsmidler 74.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 56.000
Andre fordringer 367.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 159.000
Sum omløpsmidler 582.000
Sum eiendeler 656.000
Sum opptjent egenkapital 448.000
Sum egenkapital 448.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 206.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 207.000
Sum gjeld og egenkapital 655.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 375.000
Likviditetsgrad 1 2.8
Likviditetsgrad 2 2.9
Soliditet 68.4
Resultatgrad -4.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet 62.7
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex