Ms Haugen AS
Juridisk navn:  Ms Haugen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41646990
Fanahammeren 7B C/O Johnny Haugen Krokenes Fax:
5244 Fana 6144 Sylte
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 986558721
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/13/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.96%
Resultat  
  
58.41%
Egenkapital  
  
-58.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.506.000 2.161.000 3.021.000 2.390.000 1.833.000
Resultat: -428.000 -1.029.000 147.000 -483.000 -490.000
Egenkapital: -1.157.000 -730.000 299.000 152.000 636.000
Regnskap for  Ms Haugen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.506.000 2.161.000 3.021.000 2.390.000 1.833.000
Driftskostnader -2.701.000 -3.022.000 -2.755.000 -2.778.000 -2.198.000
Driftsresultat -195.000 -861.000 267.000 -388.000 -365.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -233.000 -169.000 -122.000 -97.000 -126.000
Finans -232.000 -168.000 -120.000 -96.000 -125.000
Resultat før skatt -428.000 -1.029.000 147.000 -483.000 -490.000
Skattekostnad 0 0 0 0 108.000
Årsresultat -428.000 -1.029.000 147.000 -483.000 -382.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.707.000 6.968.000 4.939.000 5.457.000 5.492.000
Sum omløpsmidler 45.000 196.000 334.000 49.000 171.000
Sum eiendeler 6.752.000 7.164.000 5.273.000 5.506.000 5.663.000
Sum opptjent egenkapital -1.257.000 -830.000 0 0 0
Sum egenkapital -1.157.000 -730.000 299.000 152.000 636.000
Sum langsiktig gjeld 6.571.000 6.383.000 4.474.000 4.753.000 4.532.000
Sum kortsiktig gjeld 1.338.000 1.510.000 500.000 601.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 6.752.000 7.163.000 5.273.000 5.506.000 5.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.486.000 2.161.000 3.021.000 2.334.000 1.832.000
Andre inntekter 20.000 0 0 56.000 1.000
Driftsinntekter 2.506.000 2.161.000 3.021.000 2.390.000 1.833.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -660.000 -743.000 -872.000 -787.000 -716.000
Avskrivning -657.000 -573.000 -570.000 -514.000 -471.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.384.000 -1.706.000 -1.313.000 -1.477.000 -1.011.000
Driftskostnader -2.701.000 -3.022.000 -2.755.000 -2.778.000 -2.198.000
Driftsresultat -195.000 -861.000 267.000 -388.000 -365.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -233.000 -169.000 -122.000 -97.000 -126.000
Finans -232.000 -168.000 -120.000 -96.000 -125.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -428.000 -1.029.000 147.000 -483.000 -382.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
Fast eiendom 565.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 6.000 9.000 12.000 16.000 19.000
Driftsløsøre 207.000 471.000 560.000 674.000 306.000
Sum varige driftsmidler 5.607.000 5.868.000 3.839.000 4.357.000 4.392.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.707.000 6.968.000 4.939.000 5.457.000 5.492.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 8.000
Andre fordringer 44.000 195.000 66.000 26.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 268.000 23.000 64.000
Sum omløpsmidler 45.000 196.000 334.000 49.000 171.000
Sum eiendeler 6.752.000 7.164.000 5.273.000 5.506.000 5.663.000
Sum opptjent egenkapital -1.257.000 -830.000 0 0 0
Sum egenkapital -1.157.000 -730.000 299.000 152.000 636.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 461.000 535.000 0 289.000 0
Sum langsiktig gjeld 6.571.000 6.383.000 4.474.000 4.753.000 4.532.000
Leverandørgjeld 341.000 567.000 20.000 27.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 133.000 1.000 78.000 -120.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 403.000 407.000 402.000 404.000 431.000
Sum kortsiktig gjeld 1.338.000 1.510.000 500.000 601.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 6.752.000 7.163.000 5.273.000 5.506.000 5.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.293.000 -1.314.000 -166.000 -552.000 -325.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.7 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.7 0.1 0.4
Soliditet -17.1 -10.2 5.7 2.8 11.2
Resultatgrad -7.8 -39.8 8.8 -16.2 -19.9
Rentedekningsgrad -0.8 -5.1 2.2 -4.0 -2.9
Gjeldsgrad -6.8 -10.8 16.6 35.2 7.9
Total kapitalrentabilitet -2.9 5.1 -7.0 -6.4
Signatur
26.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex