Msm Holding As
Juridisk navn:  Msm Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Birkelandsvegen 2 Birkelandsvegen 2 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 920798004
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/27/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 102.000
Resultat: -24.000
Egenkapital: 277.000
Regnskap for  Msm Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 102.000
Driftskostnader -64.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -62.000
Finans -62.000
Resultat før skatt -24.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.950.000
Sum omløpsmidler 45.000
Sum eiendeler 8.995.000
Sum opptjent egenkapital -24.000
Sum egenkapital 277.000
Sum langsiktig gjeld 8.653.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000
Sum gjeld og egenkapital 8.994.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 102.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 102.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -50.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -14.000
Driftskostnader -64.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -62.000
Finans -62.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 950.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 950.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000.000
Sum anleggsmidler 8.950.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 45.000
Sum omløpsmidler 45.000
Sum eiendeler 8.995.000
Sum opptjent egenkapital -24.000
Sum egenkapital 277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 8.653.000
Leverandørgjeld 4.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000
Sum gjeld og egenkapital 8.994.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7
Soliditet 3.1
Resultatgrad 37.3
Rentedekningsgrad 0.6
Gjeldsgrad 31.5
Total kapitalrentabilitet 0.4
Signatur
30.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex