Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mtapas As
Juridisk navn:  Mtapas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63803934
Prost Stabels Vei 10 Prost Stabels Vei 10 Fax:
2019 Skedsmokorset 2019 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 983766447
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/24/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bruheim Økonomi
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.05%
Resultat  
  
-37.02%
Egenkapital  
  
155.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.364.000 4.366.000 3.867.000 6.217.000 10.646.000
Resultat: 347.000 551.000 678.000 1.736.000 116.000
Egenkapital: 570.000 223.000 11.000 -482.000 -867.000
Regnskap for  Mtapas As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.364.000 4.366.000 3.867.000 6.217.000 10.646.000
Driftskostnader -3.999.000 -3.797.000 -3.168.000 -4.417.000 -10.410.000
Driftsresultat 365.000 569.000 699.000 1.800.000 237.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -19.000 -21.000 -64.000 -121.000
Finans -19.000 -19.000 -21.000 -64.000 -121.000
Resultat før skatt 347.000 551.000 678.000 1.736.000 116.000
Skattekostnad 0 -338.000 -186.000 -511.000 -31.000
Årsresultat 347.000 212.000 492.000 386.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.000 87.000 419.000 525.000 1.247.000
Sum omløpsmidler 1.284.000 1.250.000 1.034.000 497.000 631.000
Sum eiendeler 1.356.000 1.337.000 1.453.000 1.022.000 1.878.000
Sum opptjent egenkapital -483.000 -830.000 -1.042.000 -1.534.000 -1.920.000
Sum egenkapital 570.000 223.000 11.000 -482.000 -867.000
Sum langsiktig gjeld 520.000 840.000 1.263.000 1.267.000 1.836.000
Sum kortsiktig gjeld 266.000 273.000 179.000 236.000 910.000
Sum gjeld og egenkapital 1.356.000 1.336.000 1.453.000 1.022.000 1.879.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.364.000 4.366.000 3.867.000 4.239.000 10.646.000
Andre inntekter 0 0 0 1.978.000 0
Driftsinntekter 4.364.000 4.366.000 3.867.000 6.217.000 10.646.000
Varekostnad -1.804.000 -1.925.000 -1.590.000 -1.823.000 -4.319.000
Lønninger -1.328.000 -1.079.000 -885.000 -1.657.000 -3.782.000
Avskrivning -14.000 -22.000 -20.000 0 -213.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -853.000 -771.000 -673.000 -937.000 -2.096.000
Driftskostnader -3.999.000 -3.797.000 -3.168.000 -4.417.000 -10.410.000
Driftsresultat 365.000 569.000 699.000 1.800.000 237.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -19.000 -21.000 -64.000 -121.000
Finans -19.000 -19.000 -21.000 -64.000 -121.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 347.000 212.000 492.000 386.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 338.000 525.000 725.000
Fast eiendom 55.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 87.000 80.000 0 522.000
Sum varige driftsmidler 72.000 87.000 80.000 0 522.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 72.000 87.000 419.000 525.000 1.247.000
Varebeholdning 41.000 32.000 33.000 0 170.000
Kundefordringer 733.000 292.000 432.000 345.000 315.000
Andre fordringer 14.000 59.000 86.000 26.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 496.000 868.000 483.000 126.000 100.000
Sum omløpsmidler 1.284.000 1.250.000 1.034.000 497.000 631.000
Sum eiendeler 1.356.000 1.337.000 1.453.000 1.022.000 1.878.000
Sum opptjent egenkapital -483.000 -830.000 -1.042.000 -1.534.000 -1.920.000
Sum egenkapital 570.000 223.000 11.000 -482.000 -867.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 520.000 840.000 1.263.000 1.267.000 1.836.000
Leverandørgjeld -9.000 54.000 74.000 45.000 152.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 159.000 134.000 71.000 99.000 461.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 86.000 34.000 93.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld 266.000 273.000 179.000 236.000 910.000
Sum gjeld og egenkapital 1.356.000 1.336.000 1.453.000 1.022.000 1.879.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.018.000 977.000 855.000 261.000 -279.000
Likviditetsgrad 1 4.8 4.6 5.8 2.1 0.7
Likviditetsgrad 2 4.7 4.5 5.6 2.2 0.6
Soliditet 4 16.7 0.8 -47.2 -46.1
Resultatgrad 8.4 1 18.1 29.0 2.2
Rentedekningsgrad 19.2 29.9 33.3 28.1 2.0
Gjeldsgrad 1.4 5 131.1 -3.1 -3.2
Total kapitalrentabilitet 26.9 42.6 48.1 176.3 12.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex