Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Muligheter AS
Juridisk navn:  Muligheter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90126962
C/O Terje Bråthen Øst-Modumvei Øst-modumvei Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 992011246
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/13/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: o.t.b holding 2 as
Regnskapsfører: Anka Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
226.09%
Egenkapital  
  
1.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 29.000 -23.000 63.000 47.000 45.000
Egenkapital: 2.061.000 2.036.000 3.064.000 3.008.000 3.067.000
Regnskap for  Muligheter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -10.000 -10.000 -10.000 -13.000
Driftsresultat -11.000 -10.000 -10.000 -10.000 -13.000
Finansinntekter 82.000 -14.000 72.000 56.000 58.000
Finanskostnader -42.000 0 0 0 0
Finans 40.000 -14.000 72.000 56.000 58.000
Resultat før skatt 29.000 -23.000 63.000 47.000 45.000
Skattekostnad -4.000 -5.000 -6.000 -6.000 -13.000
Årsresultat 25.000 -28.000 57.000 40.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.065.000 2.041.000 3.071.000 3.014.000 3.081.000
Sum eiendeler 2.065.000 2.041.000 3.071.000 3.014.000 3.081.000
Sum opptjent egenkapital 1.961.000 1.936.000 2.964.000 2.908.000 2.967.000
Sum egenkapital 2.061.000 2.036.000 3.064.000 3.008.000 3.067.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 5.000 6.000 6.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 2.065.000 2.041.000 3.070.000 3.014.000 3.080.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -10.000 -10.000 -10.000 -13.000
Driftskostnader -11.000 -10.000 -10.000 -10.000 -13.000
Driftsresultat -11.000 -10.000 -10.000 -10.000 -13.000
Finansinntekter 82.000 -14.000 72.000 56.000 58.000
Finanskostnader -42.000 0 0 0 0
Finans 40.000 -14.000 72.000 56.000 58.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 -28.000 57.000 40.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 113.000 105.000 156.000 126.000 108.000
Kasse, bank 1.951.000 1.936.000 2.915.000 2.888.000 2.973.000
Sum omløpsmidler 2.065.000 2.041.000 3.071.000 3.014.000 3.081.000
Sum eiendeler 2.065.000 2.041.000 3.071.000 3.014.000 3.081.000
Sum opptjent egenkapital 1.961.000 1.936.000 2.964.000 2.908.000 2.967.000
Sum egenkapital 2.061.000 2.036.000 3.064.000 3.008.000 3.067.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 4.000 5.000 6.000 6.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 5.000 6.000 6.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 2.065.000 2.041.000 3.070.000 3.014.000 3.080.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.061.000 2.036.000 3.065.000 3.008.000 3.068.000
Likviditetsgrad 1 516.3 408.2 511.8 502.3 237.0
Likviditetsgrad 2 516.3 408.2 511.8 502.3 237.1
Soliditet 99.8 99.8 99.8 99.8 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.4 -1.2 2 1.5 1.5
Signatur
19.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex