Multi Gym AS
Juridisk navn:  Multi Gym AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51494266
Spinnerigaten 13 Spinnerigaten 13 Fax:
4370 Egersund 4370 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 986852697
Aksjekapital: 240.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/22/2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.72%
Resultat  
  
2.3%
Egenkapital  
  
-5.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.156.000 4.007.000 4.014.000 4.105.000 4.000.000
Resultat: 400.000 391.000 612.000 635.000 384.000
Egenkapital: 2.412.000 2.554.000 2.334.000 1.871.000 1.744.000
Regnskap for  Multi Gym AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.156.000 4.007.000 4.014.000 4.105.000 4.000.000
Driftskostnader -3.762.000 -3.622.000 -3.400.000 -3.454.000 -3.577.000
Driftsresultat 393.000 386.000 614.000 650.000 423.000
Finansinntekter 7.000 6.000 4.000 4.000 14.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 -19.000 -52.000
Finans 7.000 6.000 -2.000 -15.000 -38.000
Resultat før skatt 400.000 391.000 612.000 635.000 384.000
Skattekostnad -143.000 -171.000 -150.000 -157.000 -98.000
Årsresultat 258.000 220.000 462.000 477.000 286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.346.000 1.262.000 1.448.000 1.667.000 2.067.000
Sum omløpsmidler 1.412.000 1.650.000 1.284.000 1.255.000 1.316.000
Sum eiendeler 2.758.000 2.912.000 2.732.000 2.922.000 3.383.000
Sum opptjent egenkapital 2.172.000 2.314.000 2.094.000 1.631.000 1.504.000
Sum egenkapital 2.412.000 2.554.000 2.334.000 1.871.000 1.744.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 285.000 1.070.000
Sum kortsiktig gjeld 346.000 358.000 399.000 766.000 569.000
Sum gjeld og egenkapital 2.758.000 2.912.000 2.733.000 2.922.000 3.383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.156.000 4.007.000 4.014.000 4.105.000 4.000.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.156.000 4.007.000 4.014.000 4.105.000 4.000.000
Varekostnad -184.000 -174.000 -90.000 -136.000 -156.000
Lønninger -1.100.000 -1.119.000 -1.061.000 -1.113.000 -1.133.000
Avskrivning -735.000 -656.000 -619.000 -544.000 -475.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.743.000 -1.673.000 -1.630.000 -1.661.000 -1.813.000
Driftskostnader -3.762.000 -3.622.000 -3.400.000 -3.454.000 -3.577.000
Driftsresultat 393.000 386.000 614.000 650.000 423.000
Finansinntekter 7.000 6.000 4.000 4.000 14.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 -19.000 -52.000
Finans 7.000 6.000 -2.000 -15.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 0 -350.000 -250.000
Årsresultat 258.000 220.000 462.000 477.000 286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 22.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 73.000 88.000 103.000 118.000 132.000
Driftsløsøre 1.272.000 1.174.000 1.323.000 1.550.000 1.934.000
Sum varige driftsmidler 1.346.000 1.262.000 1.426.000 1.667.000 2.067.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.346.000 1.262.000 1.448.000 1.667.000 2.067.000
Varebeholdning 35.000 50.000 36.000 32.000 28.000
Kundefordringer 15.000 14.000 5.000 22.000 29.000
Andre fordringer 16.000 0 31.000 31.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.346.000 1.586.000 1.213.000 1.169.000 1.241.000
Sum omløpsmidler 1.412.000 1.650.000 1.284.000 1.255.000 1.316.000
Sum eiendeler 2.758.000 2.912.000 2.732.000 2.922.000 3.383.000
Sum opptjent egenkapital 2.172.000 2.314.000 2.094.000 1.631.000 1.504.000
Sum egenkapital 2.412.000 2.554.000 2.334.000 1.871.000 1.744.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 34.000 72.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 285.000 1.070.000
Leverandørgjeld 37.000 35.000 39.000 36.000 47.000
Betalbar skatt 143.000 149.000 206.000 195.000 95.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 76.000 73.000 85.000 72.000
Utbytte -400.000 0 0 -350.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 95.000 99.000 81.000 101.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 346.000 358.000 399.000 766.000 569.000
Sum gjeld og egenkapital 2.758.000 2.912.000 2.733.000 2.922.000 3.383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.066.000 1.292.000 885.000 489.000 747.000
Likviditetsgrad 1 4 4.6 3.2 1.6 2.3
Likviditetsgrad 2 4 4.5 3.1 1.6 2.3
Soliditet 87.5 87.7 85.4 6 51.6
Resultatgrad 9.5 9.6 15.3 15.8 10.6
Rentedekningsgrad 102.3 34.2 8.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 14.5 13.5 22.6 22.4 12.9
Signatur
05.10.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex