Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Multi Kulde Vest As
Juridisk navn:  Multi Kulde Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70120050
Brusdalsvegen 224 Brusdalsvegen 224 Fax:
6011 Ålesund 6011 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 815804562
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/23/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Moa Revisjon AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.01%
Resultat  
  
23.13%
Egenkapital  
  
5.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.300.000 16.795.000 8.403.000 13.077.000 461.000
Resultat: 1.480.000 1.202.000 390.000 927.000 -252.000
Egenkapital: 1.822.000 1.720.000 999.000 703.000 6.000
Regnskap for  Multi Kulde Vest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.300.000 16.795.000 8.403.000 13.077.000 461.000
Driftskostnader -15.799.000 -15.574.000 -7.996.000 -12.117.000 -700.000
Driftsresultat 1.501.000 1.222.000 408.000 959.000 -240.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -21.000 -20.000 -20.000 -31.000 -12.000
Finans -20.000 -19.000 -19.000 -31.000 -12.000
Resultat før skatt 1.480.000 1.202.000 390.000 927.000 -252.000
Skattekostnad -326.000 -281.000 -94.000 -230.000 65.000
Årsresultat 1.154.000 921.000 296.000 697.000 -188.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.184.000 307.000 302.000 139.000 419.000
Sum omløpsmidler 4.334.000 5.034.000 2.144.000 3.336.000 646.000
Sum eiendeler 5.518.000 5.341.000 2.446.000 3.475.000 1.065.000
Sum opptjent egenkapital 1.622.000 1.520.000 799.000 503.000 -194.000
Sum egenkapital 1.822.000 1.720.000 999.000 703.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 75.000 175.000 275.000 451.000 475.000
Sum kortsiktig gjeld 3.621.000 3.446.000 1.172.000 2.321.000 583.000
Sum gjeld og egenkapital 5.518.000 5.341.000 2.446.000 3.475.000 1.064.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.300.000 16.795.000 8.403.000 13.077.000 461.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 17.300.000 16.795.000 8.403.000 13.077.000 461.000
Varekostnad -7.346.000 -8.242.000 -3.550.000 -7.990.000 -125.000
Lønninger -6.128.000 -4.915.000 -3.212.000 -2.866.000 -486.000
Avskrivning -21.000 -55.000 -57.000 -71.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.304.000 -2.362.000 -1.177.000 -1.190.000 -184.000
Driftskostnader -15.799.000 -15.574.000 -7.996.000 -12.117.000 -700.000
Driftsresultat 1.501.000 1.222.000 408.000 959.000 -240.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -21.000 -20.000 -20.000 -31.000 -12.000
Finans -20.000 -19.000 -19.000 -31.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Årsresultat 1.154.000 921.000 296.000 697.000 -188.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 62.000 64.000 4.000 0 65.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 8.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 43.000 98.000 139.000 354.000
Sum varige driftsmidler 22.000 43.000 98.000 139.000 354.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.100.000 200.000 200.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.184.000 307.000 302.000 139.000 419.000
Varebeholdning 646.000 570.000 548.000 246.000 105.000
Kundefordringer 1.476.000 2.909.000 686.000 1.051.000 194.000
Andre fordringer 180.000 596.000 195.000 154.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.033.000 959.000 716.000 1.885.000 318.000
Sum omløpsmidler 4.334.000 5.034.000 2.144.000 3.336.000 646.000
Sum eiendeler 5.518.000 5.341.000 2.446.000 3.475.000 1.065.000
Sum opptjent egenkapital 1.622.000 1.520.000 799.000 503.000 -194.000
Sum egenkapital 1.822.000 1.720.000 999.000 703.000 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 76.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.348.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 75.000 175.000 275.000 451.000 475.000
Leverandørgjeld 663.000 1.422.000 337.000 1.541.000 432.000
Betalbar skatt 28.000 341.000 175.000 90.000 0
Skyldig offentlige avgifter 844.000 1.026.000 377.000 470.000 101.000
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 738.000 458.000 284.000 220.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 3.621.000 3.446.000 1.172.000 2.321.000 583.000
Sum gjeld og egenkapital 5.518.000 5.341.000 2.446.000 3.475.000 1.064.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 713.000 1.588.000 972.000 1.015.000 63.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 1.8 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1.3 1.4 1.3 1.0
Soliditet 3 32.2 40.8 20.2 0.6
Resultatgrad 8.7 7.3 4.9 7.3 -52.1
Rentedekningsgrad 71.5 61.1 20.4 30.9 -20.0
Gjeldsgrad 2 2.1 1.4 3.9 176.3
Total kapitalrentabilitet 27.2 22.9 16.7 27.6 -22.6
Signatur
22.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex