Multibygg Vest AS
Juridisk navn:  Multibygg Vest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55930264
Janaflaten 37 Janaflaten 37 Fax: 55367401
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988713171
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aki Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.16%
Resultat  
  
25.47%
Egenkapital  
  
16.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.245.000 2.549.000 2.657.000 3.806.000 1.874.000
Resultat: 133.000 106.000 106.000 55.000 61.000
Egenkapital: 690.000 590.000 514.000 433.000 392.000
Regnskap for  Multibygg Vest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.245.000 2.549.000 2.657.000 3.806.000 1.874.000
Driftskostnader -1.113.000 -2.442.000 -2.551.000 -3.746.000 -1.813.000
Driftsresultat 133.000 106.000 107.000 60.000 61.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -4.000 0
Finans 0 0 -1.000 -4.000 0
Resultat før skatt 133.000 106.000 106.000 55.000 61.000
Skattekostnad -33.000 -30.000 -25.000 -15.000 -16.000
Årsresultat 100.000 77.000 81.000 40.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 918.000 845.000 724.000 1.193.000 856.000
Sum eiendeler 918.000 845.000 724.000 1.193.000 856.000
Sum opptjent egenkapital 587.000 487.000 411.000 330.000 289.000
Sum egenkapital 690.000 590.000 514.000 433.000 392.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 228.000 254.000 210.000 760.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 918.000 844.000 724.000 1.193.000 855.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.245.000 2.552.000 2.657.000 3.791.000 1.874.000
Andre inntekter 0 -3.000 0 14.000 0
Driftsinntekter 1.245.000 2.549.000 2.657.000 3.806.000 1.874.000
Varekostnad -88.000 -1.221.000 -1.578.000 -3.528.000 -1.678.000
Lønninger -769.000 -897.000 -770.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -256.000 -324.000 -203.000 -218.000 -135.000
Driftskostnader -1.113.000 -2.442.000 -2.551.000 -3.746.000 -1.813.000
Driftsresultat 133.000 106.000 107.000 60.000 61.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -4.000 0
Finans 0 0 -1.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 100.000 77.000 81.000 40.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 83.000 31.000 291.000 782.000 325.000
Andre fordringer 15.000 18.000 21.000 73.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 820.000 795.000 412.000 339.000 474.000
Sum omløpsmidler 918.000 845.000 724.000 1.193.000 856.000
Sum eiendeler 918.000 845.000 724.000 1.193.000 856.000
Sum opptjent egenkapital 587.000 487.000 411.000 330.000 289.000
Sum egenkapital 690.000 590.000 514.000 433.000 392.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 737.000 447.000
Betalbar skatt 33.000 30.000 25.000 15.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 136.000 113.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 89.000 72.000 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 228.000 254.000 210.000 760.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 918.000 844.000 724.000 1.193.000 855.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 690.000 591.000 514.000 433.000 393.000
Likviditetsgrad 1 4 3.3 3.4 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 4 3.3 3.4 1.6 1.9
Soliditet 75.2 69.9 7 36.3 45.8
Resultatgrad 10.7 4.2 4 1.6 3.3
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 1.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 14.5 12.6 14.8 5 7.1
Signatur
03.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex