Multiservice T Røed
Juridisk navn:  Multiservice T Røed
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33335155
Bjørndalsveien 150 Bjørndalsveien 150 Fax: 33335155
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 831627212
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Master Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2005
Omsetning: 284.000
Resultat: 66.000
Egenkapital: 347.000
Regnskap for  Multiservice T Røed
Resultat 2005
Driftsinntekter 284.000
Driftskostnader -221.000
Driftsresultat 64.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader 0
Finans 3.000
Resultat før skatt 66.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 475.000
Sum omløpsmidler 89.000
Sum eiendeler 564.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 347.000
Sum langsiktig gjeld 184.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000
Sum gjeld og egenkapital 565.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 284.000
Varekostnad -68.000
Lønninger 0
Avskrivning -15.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -138.000
Driftskostnader -221.000
Driftsresultat 64.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader 0
Finans 3.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 397.000
Maskiner anlegg 22.000
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 475.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 89.000
Sum omløpsmidler 89.000
Sum eiendeler 564.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 347.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 184.000
Leverandørgjeld 55.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter -20.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000
Sum gjeld og egenkapital 565.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 55.000
Likviditetsgrad 1 2.6
Likviditetsgrad 2 2.7
Soliditet 61.4
Resultatgrad 22.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 11.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex