Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Multitre Egersund As
Juridisk navn:  Multitre Egersund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øvre Hellandsveien 34 Øvre Hellandsveien 34 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 897532662
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/18/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.81%
Resultat  
  
-129.25%
Egenkapital  
  
-10.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.904.000 5.810.000 4.964.000 4.957.000 4.967.000
Resultat: -172.000 588.000 281.000 174.000 142.000
Egenkapital: 1.137.000 1.272.000 825.000 614.000 483.000
Regnskap for  Multitre Egersund As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.904.000 5.810.000 4.964.000 4.957.000 4.967.000
Driftskostnader -4.070.000 -5.216.000 -4.678.000 -4.777.000 -4.823.000
Driftsresultat -166.000 594.000 287.000 179.000 144.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finans -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -2.000
Resultat før skatt -172.000 588.000 281.000 174.000 142.000
Skattekostnad 38.000 -142.000 -69.000 -44.000 -44.000
Årsresultat -134.000 446.000 211.000 130.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 20.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.620.000 2.149.000 1.669.000 1.412.000 1.296.000
Sum eiendeler 1.687.000 2.169.000 1.669.000 1.412.000 1.296.000
Sum opptjent egenkapital 1.037.000 1.172.000 725.000 514.000 383.000
Sum egenkapital 1.137.000 1.272.000 825.000 614.000 483.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 550.000 897.000 843.000 798.000 812.000
Sum gjeld og egenkapital 1.687.000 2.169.000 1.668.000 1.412.000 1.295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.904.000 5.810.000 4.964.000 4.957.000 4.967.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.904.000 5.810.000 4.964.000 4.957.000 4.967.000
Varekostnad -1.928.000 -2.325.000 -2.225.000 -2.104.000 -2.209.000
Lønninger -1.551.000 -2.098.000 -1.871.000 -1.963.000 -2.014.000
Avskrivning -11.000 -7.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -580.000 -786.000 -582.000 -710.000 -600.000
Driftskostnader -4.070.000 -5.216.000 -4.678.000 -4.777.000 -4.823.000
Driftsresultat -166.000 594.000 287.000 179.000 144.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finans -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -134.000 446.000 211.000 130.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 20.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 29.000 20.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 20.000 0 0 0
Varebeholdning 380.000 391.000 321.000 226.000 203.000
Kundefordringer 301.000 707.000 337.000 198.000 570.000
Andre fordringer 25.000 49.000 23.000 10.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 915.000 1.002.000 987.000 978.000 519.000
Sum omløpsmidler 1.620.000 2.149.000 1.669.000 1.412.000 1.296.000
Sum eiendeler 1.687.000 2.169.000 1.669.000 1.412.000 1.296.000
Sum opptjent egenkapital 1.037.000 1.172.000 725.000 514.000 383.000
Sum egenkapital 1.137.000 1.272.000 825.000 614.000 483.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 156.000 124.000 147.000 145.000 88.000
Betalbar skatt 0 141.000 69.000 44.000 44.000
Skyldig offentlige avgifter 236.000 387.000 344.000 331.000 382.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 159.000 244.000 283.000 279.000 299.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 897.000 843.000 798.000 812.000
Sum gjeld og egenkapital 1.687.000 2.169.000 1.668.000 1.412.000 1.295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.070.000 1.252.000 826.000 614.000 484.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2 2 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 2.3 2 1.6 1.5 1.4
Soliditet 67.4 58.6 49.5 43.5 37.3
Resultatgrad -4.3 10.2 5.8 3.6 2.9
Rentedekningsgrad -23.7 84.9 4 25.7 21.3
Gjeldsgrad 0.5 0.7 1 1.3 1.7
Total kapitalrentabilitet -9.8 27.4 17.3 12.7 11.5
Signatur
04.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex