Mur & Fasadearbeider AS
Juridisk navn:  Mur & Fasadearbeider AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95745551
Humleveien 43 Humleveien 43 Fax: 33368241
3172 Vear 3172 Vear
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 980051145
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 8/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.38%
Resultat  
  
185.96%
Egenkapital  
  
45.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.435.000 9.686.000 9.059.000 9.189.000 11.310.000
Resultat: 147.000 -171.000 -87.000 3.000 303.000
Egenkapital: 389.000 267.000 410.000 474.000 468.000
Regnskap for  Mur & Fasadearbeider AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.435.000 9.686.000 9.059.000 9.189.000 11.310.000
Driftskostnader -12.280.000 -9.836.000 -9.133.000 -9.169.000 -10.980.000
Driftsresultat 154.000 -150.000 -75.000 20.000 331.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -8.000 -21.000 -13.000 -18.000 -28.000
Finans -7.000 -21.000 -12.000 -17.000 -28.000
Resultat før skatt 147.000 -171.000 -87.000 3.000 303.000
Skattekostnad -25.000 28.000 22.000 4.000 -75.000
Årsresultat 121.000 -142.000 -65.000 6.000 229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 483.000 579.000 677.000 291.000 317.000
Sum omløpsmidler 3.235.000 1.720.000 1.070.000 1.774.000 2.415.000
Sum eiendeler 3.718.000 2.299.000 1.747.000 2.065.000 2.732.000
Sum opptjent egenkapital 289.000 167.000 310.000 374.000 368.000
Sum egenkapital 389.000 267.000 410.000 474.000 468.000
Sum langsiktig gjeld 208.000 247.000 338.000 211.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 3.120.000 1.785.000 999.000 1.380.000 1.984.000
Sum gjeld og egenkapital 3.717.000 2.299.000 1.747.000 2.065.000 2.732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.312.000 9.686.000 9.044.000 9.182.000 11.310.000
Andre inntekter 123.000 0 15.000 7.000 0
Driftsinntekter 12.435.000 9.686.000 9.059.000 9.189.000 11.310.000
Varekostnad -5.524.000 -4.174.000 -3.101.000 -3.550.000 -5.078.000
Lønninger -4.894.000 -4.621.000 -4.948.000 -4.646.000 -4.785.000
Avskrivning -134.000 -98.000 -93.000 -71.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -945.000 -943.000 -991.000 -902.000 -1.054.000
Driftskostnader -12.280.000 -9.836.000 -9.133.000 -9.169.000 -10.980.000
Driftsresultat 154.000 -150.000 -75.000 20.000 331.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -8.000 -21.000 -13.000 -18.000 -28.000
Finans -7.000 -21.000 -12.000 -17.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -50.000
Årsresultat 121.000 -142.000 -65.000 6.000 229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 483.000 579.000 677.000 291.000 317.000
Sum varige driftsmidler 483.000 579.000 677.000 291.000 317.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 483.000 579.000 677.000 291.000 317.000
Varebeholdning 182.000 226.000 89.000 0 0
Kundefordringer 2.273.000 684.000 620.000 1.090.000 1.511.000
Andre fordringer 30.000 204.000 119.000 255.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 750.000 606.000 242.000 430.000 793.000
Sum omløpsmidler 3.235.000 1.720.000 1.070.000 1.774.000 2.415.000
Sum eiendeler 3.718.000 2.299.000 1.747.000 2.065.000 2.732.000
Sum opptjent egenkapital 289.000 167.000 310.000 374.000 368.000
Sum egenkapital 389.000 267.000 410.000 474.000 468.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 0 28.000 71.000 75.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 208.000 247.000 338.000 211.000 280.000
Leverandørgjeld 963.000 802.000 234.000 448.000 853.000
Betalbar skatt 0 0 21.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 760.000 543.000 263.000 420.000 611.000
Utbytte 0 0 0 0 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 1.397.000 440.000 481.000 512.000 470.000
Sum kortsiktig gjeld 3.120.000 1.785.000 999.000 1.380.000 1.984.000
Sum gjeld og egenkapital 3.717.000 2.299.000 1.747.000 2.065.000 2.732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 -65.000 71.000 394.000 431.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1 0.8 1 1.3 1.3
Soliditet 10.5 11.6 23.5 23.0 17.1
Resultatgrad 1.2 -1.5 -0.8 0.2 2.9
Rentedekningsgrad 19.3 -7.1 -5.8 1.2 11.8
Gjeldsgrad 8.6 7.6 3.3 3.4 4.8
Total kapitalrentabilitet 4.2 -6.5 -4.2 1.0 12.1
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex