Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Murman Fishing Company Ltd
Juridisk navn:  Murman Fishing Company Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Austevoll Seafood Asa Alfa Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 983050425
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/22/2001
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-103.21%
Egenkapital  
  
-26.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 156.000 490.000 401.000 313.000
Egenkapital: 11.000 15.000 3.458.000 4.319.000 5.395.000
Regnskap for  Murman Fishing Company Ltd
Resultat 2010 2009 2008 2007 2006
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -3.000 -6.000 -17.000 -27.000
Driftsresultat -6.000 -3.000 -6.000 -17.000 -27.000
Finansinntekter 0 158.000 530.000 802.000 763.000
Finanskostnader 0 0 -34.000 -384.000 -423.000
Finans 0 158.000 496.000 418.000 340.000
Resultat før skatt -5.000 156.000 490.000 401.000 313.000
Skattekostnad 1.000 -44.000 -137.000 -112.000 -88.000
Årsresultat -4.000 112.000 353.000 289.000 225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 6.460.000 15.482.000 15.285.000
Sum omløpsmidler 10.000 27.000 27.000 3.151.000 3.151.000
Sum eiendeler 11.000 27.000 6.487.000 18.633.000 18.436.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 0 3.444.000 4.304.000
Sum egenkapital 11.000 15.000 3.458.000 4.319.000 5.395.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.339.000 9.110.000 9.138.000
Sum kortsiktig gjeld 0 12.000 1.689.000 5.204.000 3.902.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 27.000 6.487.000 18.633.000 18.436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -3.000 -6.000 -17.000 -27.000
Driftskostnader -6.000 -3.000 -6.000 -17.000 -27.000
Driftsresultat -6.000 -3.000 -6.000 -17.000 -27.000
Finansinntekter 0 158.000 530.000 802.000 763.000
Finanskostnader 0 0 -34.000 -384.000 -423.000
Finans 0 158.000 496.000 418.000 340.000
Konsernbidrag 0 -3.556.000 -1.213.000 -1.365.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 112.000 353.000 289.000 225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 6.460.000 15.482.000
Sum anleggsmidler 1.000 0 6.460.000 15.482.000 15.285.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 3.122.000 3.122.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 27.000 27.000 29.000 29.000
Sum omløpsmidler 10.000 27.000 27.000 3.151.000 3.151.000
Sum eiendeler 11.000 27.000 6.487.000 18.633.000 18.436.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 0 3.444.000 4.304.000
Sum egenkapital 11.000 15.000 3.458.000 4.319.000 5.395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.339.000 1.674.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.895.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.339.000 9.110.000 9.138.000
Leverandørgjeld 0 0 3.000 0 593.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 12.000 1.685.000 3.309.000 3.309.000
Sum kortsiktig gjeld 0 12.000 1.689.000 5.204.000 3.902.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 27.000 6.487.000 18.633.000 18.436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 15.000 -1.662.000 -2.053.000 -751.000
Likviditetsgrad 1 2.3 0.0 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0.0 2.3 0.1 0.7 0.9
Soliditet 100.0 55.6 53.3 23.2 29.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 15.4 2.0 1.7
Gjeldsgrad 0.0 0.8 0.9 3.3 2.4
Total kapitalrentabilitet -54.5 574.1 8.1 4.2 4.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex