Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Murmester Rudi Bjelland As
Juridisk navn:  Murmester Rudi Bjelland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94161373
Bjørgeveien 342 Bjørgeveien 342 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 813158582
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/23/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.43%
Resultat  
  
153.85%
Egenkapital  
  
68.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.575.000 2.053.000 1.378.000 513.000 417.000
Resultat: 165.000 65.000 27.000 101.000 7.000
Egenkapital: 503.000 299.000 208.000 168.000 100.000
Regnskap for  Murmester Rudi Bjelland As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.575.000 2.053.000 1.378.000 513.000 417.000
Driftskostnader -2.406.000 -1.979.000 -1.351.000 -409.000 -402.000
Driftsresultat 169.000 74.000 28.000 104.000 15.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -11.000 -1.000 -4.000 -8.000
Finans -4.000 -10.000 -1.000 -4.000 -8.000
Resultat før skatt 165.000 65.000 27.000 101.000 7.000
Skattekostnad -60.000 -16.000 13.000 -27.000 -2.000
Årsresultat 204.000 50.000 40.000 73.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 456.000 277.000 113.000 114.000 123.000
Sum omløpsmidler 600.000 571.000 350.000 188.000 105.000
Sum eiendeler 1.056.000 848.000 463.000 302.000 228.000
Sum opptjent egenkapital 403.000 199.000 108.000 68.000 0
Sum egenkapital 503.000 299.000 208.000 168.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 194.000 287.000 44.000 44.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 262.000 211.000 89.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 1.057.000 848.000 463.000 301.000 227.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.556.000 2.053.000 1.378.000 513.000 408.000
Andre inntekter 19.000 0 0 0 9.000
Driftsinntekter 2.575.000 2.053.000 1.378.000 513.000 417.000
Varekostnad 0 0 0 0 -165.000
Lønninger -1.036.000 -783.000 -299.000 0 0
Avskrivning -65.000 -85.000 -44.000 -36.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 -31.000 0 0
Andre driftskostnader -1.305.000 -1.111.000 -977.000 -373.000 -206.000
Driftskostnader -2.406.000 -1.979.000 -1.351.000 -409.000 -402.000
Driftsresultat 169.000 74.000 28.000 104.000 15.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -11.000 -1.000 -4.000 -8.000
Finans -4.000 -10.000 -1.000 -4.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 204.000 50.000 40.000 73.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 91.000
Driftsløsøre 344.000 277.000 113.000 114.000 19.000
Sum varige driftsmidler 344.000 277.000 113.000 114.000 110.000
Sum finansielle anleggsmidler 112.000 0 0 0 13.000
Sum anleggsmidler 456.000 277.000 113.000 114.000 123.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 243.000 151.000 150.000 64.000 70.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 358.000 420.000 200.000 124.000 35.000
Sum omløpsmidler 600.000 571.000 350.000 188.000 105.000
Sum eiendeler 1.056.000 848.000 463.000 302.000 228.000
Sum opptjent egenkapital 403.000 199.000 108.000 68.000 0
Sum egenkapital 503.000 299.000 208.000 168.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 96.000 81.000 26.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 194.000 287.000 44.000 44.000 41.000
Leverandørgjeld 71.000 80.000 44.000 52.000 74.000
Betalbar skatt 45.000 19.000 12.000 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 147.000 82.000 128.000 12.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 360.000 262.000 211.000 89.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 1.057.000 848.000 463.000 301.000 227.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 240.000 309.000 139.000 99.000 19.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.2 1.7 2.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 2.2 1.7 2.2 1.3
Soliditet 47.6 35.3 44.9 55.8 44.1
Resultatgrad 6.6 3.6 2 20.3 3.6
Rentedekningsgrad 21.1 6.7 2 26.0 1.9
Gjeldsgrad 1.1 1.8 1.2 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 16.4 8.8 6 34.6 6.6
Signatur
23.02.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.02.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex