Musikk-Miljø AS
Juridisk navn:  Musikk-Miljø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55236030
Håkonsgaten 24 Håkonsgaten 24 Fax: 55236031
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 841942442
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Devold Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.03%
Resultat  
  
17.69%
Egenkapital  
  
2.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 33.408.000 28.066.000 25.908.000 25.648.000 23.836.000
Resultat: 153.000 130.000 593.000 202.000 785.000
Egenkapital: 5.279.000 5.164.000 5.094.000 4.678.000 5.149.000
Regnskap for  Musikk-Miljø AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 33.408.000 28.066.000 25.908.000 25.648.000 23.836.000
Driftskostnader -32.675.000 -27.549.000 -24.829.000 -25.154.000 -22.367.000
Driftsresultat 734.000 517.000 1.079.000 494.000 1.470.000
Finansinntekter 36.000 80.000 72.000 166.000 97.000
Finanskostnader -616.000 -468.000 -558.000 -457.000 -782.000
Finans -580.000 -388.000 -486.000 -291.000 -685.000
Resultat før skatt 153.000 130.000 593.000 202.000 785.000
Skattekostnad -38.000 -59.000 -177.000 -73.000 -262.000
Årsresultat 115.000 70.000 416.000 129.000 522.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.599.000 2.865.000 3.276.000 3.500.000 3.640.000
Sum omløpsmidler 12.082.000 11.762.000 11.059.000 10.392.000 10.497.000
Sum eiendeler 14.681.000 14.627.000 14.335.000 13.892.000 14.137.000
Sum opptjent egenkapital 4.079.000 3.964.000 3.894.000 3.478.000 3.949.000
Sum egenkapital 5.279.000 5.164.000 5.094.000 4.678.000 5.149.000
Sum langsiktig gjeld 2.022.000 2.425.000 3.215.000 3.287.000 3.354.000
Sum kortsiktig gjeld 7.380.000 7.038.000 6.027.000 5.927.000 5.635.000
Sum gjeld og egenkapital 14.681.000 14.627.000 14.336.000 13.892.000 14.138.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.408.000 28.066.000 25.908.000 25.648.000 23.836.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 33.408.000 28.066.000 25.908.000 25.648.000 23.836.000
Varekostnad -22.469.000 -18.403.000 -16.320.000 -17.089.000 -14.591.000
Lønninger -5.519.000 -5.193.000 -4.767.000 -4.457.000 -4.379.000
Avskrivning -398.000 -405.000 -456.000 -442.000 -401.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.289.000 -3.548.000 -3.286.000 -3.166.000 -2.996.000
Driftskostnader -32.675.000 -27.549.000 -24.829.000 -25.154.000 -22.367.000
Driftsresultat 734.000 517.000 1.079.000 494.000 1.470.000
Finansinntekter 36.000 80.000 72.000 166.000 97.000
Finanskostnader -616.000 -468.000 -558.000 -457.000 -782.000
Finans -580.000 -388.000 -486.000 -291.000 -685.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -600.000 0
Årsresultat 115.000 70.000 416.000 129.000 522.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 671.000 539.000 598.000 388.000 429.000
Fast eiendom 1.640.000 1.893.000 2.147.000 2.401.000 2.655.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 288.000 432.000 530.000 711.000 556.000
Sum varige driftsmidler 1.928.000 2.326.000 2.678.000 3.112.000 3.210.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.599.000 2.865.000 3.276.000 3.500.000 3.640.000
Varebeholdning 8.243.000 8.108.000 7.438.000 6.907.000 7.768.000
Kundefordringer 2.429.000 2.702.000 2.923.000 2.608.000 2.068.000
Andre fordringer 651.000 653.000 499.000 473.000 462.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 759.000 299.000 199.000 403.000 199.000
Sum omløpsmidler 12.082.000 11.762.000 11.059.000 10.392.000 10.497.000
Sum eiendeler 14.681.000 14.627.000 14.335.000 13.892.000 14.137.000
Sum opptjent egenkapital 4.079.000 3.964.000 3.894.000 3.478.000 3.949.000
Sum egenkapital 5.279.000 5.164.000 5.094.000 4.678.000 5.149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 197.000 653.000 0 431.000
Sum langsiktig gjeld 2.022.000 2.425.000 3.215.000 3.287.000 3.354.000
Leverandørgjeld 3.678.000 3.126.000 2.273.000 3.106.000 2.386.000
Betalbar skatt 170.000 0 387.000 30.000 381.000
Skyldig offentlige avgifter 1.993.000 1.777.000 1.546.000 978.000 1.078.000
Utbytte 0 0 0 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.538.000 1.938.000 1.167.000 1.813.000 1.359.000
Sum kortsiktig gjeld 7.380.000 7.038.000 6.027.000 5.927.000 5.635.000
Sum gjeld og egenkapital 14.681.000 14.627.000 14.336.000 13.892.000 14.138.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.702.000 4.724.000 5.032.000 4.465.000 4.862.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5
Soliditet 3 35.3 35.5 33.7 36.4
Resultatgrad 2.2 1.8 4.2 1.9 6.2
Rentedekningsgrad 1.2 1.1 1.9 1.1 2.0
Gjeldsgrad 1.8 1.8 1.8 2 1.7
Total kapitalrentabilitet 5.2 4.1 8 4.8 11.1
Signatur
07.05.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.05.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex