Myhre Holdingselskap As
Juridisk navn:  Myhre Holdingselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33370672
Gulliveien 69 Gulliveien 69 Fax: 33370673
3157 Barkåker 3157 Barkåker
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 982534321
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/10/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Bratlies Regnskap Øystein Bratlie
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-101.76%
Egenkapital  
  
-43.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.000 0 4.000 0 1.338.000
Resultat: -10.000 568.000 485.000 478.000 1.589.000
Egenkapital: 526.000 929.000 1.048.000 1.002.000 1.406.000
Regnskap for  Myhre Holdingselskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.000 0 4.000 0 1.338.000
Driftskostnader -25.000 -32.000 -19.000 -22.000 0
Driftsresultat -10.000 -32.000 -15.000 -22.000 1.338.000
Finansinntekter 0 600.000 500.000 500.000 251.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 600.000 500.000 500.000 251.000
Resultat før skatt -10.000 568.000 485.000 478.000 1.589.000
Skattekostnad 7.000 13.000 11.000 18.000 -340.000
Årsresultat -3.000 581.000 496.000 496.000 1.249.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 630.000 630.000 200.000 200.000 200.000
Sum omløpsmidler 117.000 1.428.000 1.053.000 1.181.000 1.935.000
Sum eiendeler 747.000 2.058.000 1.253.000 1.381.000 2.135.000
Sum opptjent egenkapital 426.000 829.000 948.000 902.000 1.306.000
Sum egenkapital 526.000 929.000 1.048.000 1.002.000 1.406.000
Sum langsiktig gjeld 95.000 126.000 165.000 215.000 291.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 1.003.000 39.000 163.000 438.000
Sum gjeld og egenkapital 747.000 2.058.000 1.252.000 1.380.000 2.135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000 0 4.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 1.338.000
Driftsinntekter 15.000 0 4.000 0 1.338.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -32.000 -19.000 -22.000 0
Driftskostnader -25.000 -32.000 -19.000 -22.000 0
Driftsresultat -10.000 -32.000 -15.000 -22.000 1.338.000
Finansinntekter 0 600.000 500.000 500.000 251.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 600.000 500.000 500.000 251.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -700.000 -450.000 -900.000 0
Årsresultat -3.000 581.000 496.000 496.000 1.249.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 630.000 630.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 630.000 630.000 200.000 200.000 200.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 603.000 503.000 500.000 250.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 25.000 23.000 45.000 74.000
Sum omløpsmidler 117.000 1.428.000 1.053.000 1.181.000 1.935.000
Sum eiendeler 747.000 2.058.000 1.253.000 1.381.000 2.135.000
Sum opptjent egenkapital 426.000 829.000 948.000 902.000 1.306.000
Sum egenkapital 526.000 929.000 1.048.000 1.002.000 1.406.000
Sum avsetninger til forpliktelser 95.000 126.000 165.000 215.000 291.000
Gjeld til kredittinstitutt 128.000 308.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 95.000 126.000 165.000 215.000 291.000
Leverandørgjeld -26.000 69.000 0 0 0
Betalbar skatt 24.000 27.000 39.000 57.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -700.000 -450.000 -900.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 6.000 389.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 1.003.000 39.000 163.000 438.000
Sum gjeld og egenkapital 747.000 2.058.000 1.252.000 1.380.000 2.135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.000 425.000 1.014.000 1.018.000 1.497.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.4 2 7.2 4.4
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 2 7.3 4.5
Soliditet 70.4 45.1 83.7 72.6 65.9
Resultatgrad -66.7 100.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 1.2 0.2 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -1.3 27.6 38.7 34.6 74.4
Signatur
27.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
27.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex