Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myhresmia AS
Juridisk navn:  Myhresmia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kodalveien 47 Kodalveien 47 Fax:
3220 Sandefjord 3220 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 993195839
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Miki Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.89%
Resultat  
  
163.16%
Egenkapital  
  
53.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 248.000 288.000 429.000 554.000 670.000
Resultat: 24.000 -38.000 -63.000 -34.000 41.000
Egenkapital: 69.000 45.000 82.000 145.000 179.000
Regnskap for  Myhresmia AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 248.000 288.000 429.000 554.000 670.000
Driftskostnader -224.000 -326.000 -492.000 -588.000 -629.000
Driftsresultat 24.000 -38.000 -63.000 -34.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 24.000 -38.000 -63.000 -34.000 41.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -10.000
Årsresultat 24.000 -38.000 -63.000 -34.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 4.000 381.000 51.000 94.000
Sum omløpsmidler 107.000 129.000 166.000 204.000 261.000
Sum eiendeler 128.000 133.000 547.000 255.000 355.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -65.000 -28.000 35.000 69.000
Sum egenkapital 69.000 45.000 82.000 145.000 179.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 88.000 465.000 110.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 128.000 133.000 547.000 255.000 355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 248.000 288.000 429.000 554.000 670.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 248.000 288.000 429.000 554.000 670.000
Varekostnad -14.000 -4.000 -22.000 -75.000 -91.000
Lønninger -12.000 -20.000 -174.000 -202.000 -185.000
Avskrivning -5.000 -30.000 -49.000 -43.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -204.000 -234.000 -255.000 -271.000 -286.000
Driftskostnader -224.000 -326.000 -492.000 -588.000 -629.000
Driftsresultat 24.000 -38.000 -63.000 -34.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 -38.000 -63.000 -34.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 4.000 381.000 51.000 94.000
Sum varige driftsmidler 21.000 4.000 381.000 51.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 4.000 381.000 51.000 94.000
Varebeholdning 67.000 56.000 84.000 76.000 73.000
Kundefordringer 0 46.000 10.000 33.000 26.000
Andre fordringer 8.000 13.000 20.000 23.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 14.000 52.000 72.000 141.000
Sum omløpsmidler 107.000 129.000 166.000 204.000 261.000
Sum eiendeler 128.000 133.000 547.000 255.000 355.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -65.000 -28.000 35.000 69.000
Sum egenkapital 69.000 45.000 82.000 145.000 179.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 9.000 1.000 5.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 10.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 9.000 16.000 22.000 63.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 71.000 447.000 83.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 88.000 465.000 110.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 128.000 133.000 547.000 255.000 355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.000 41.000 -299.000 94.000 85.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 0.4 1.9 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.2 1.2 1.1
Soliditet 53.9 33.8 1 56.9 50.4
Resultatgrad 9.7 -13.2 -14.7 -6.1 6.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 2 5.7 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet 18.8 -28.6 -11.5 -13.3 11.5
Signatur
08.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex