Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myklebust Grunneigarlag DA
Juridisk navn:  Myklebust Grunneigarlag DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6737 Ålfoten 6737 Ålfoten
Fylke: Kommune:
Vestland Bremanger
Org.nr: 990261946
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/20/2006
Foretakstype: DA
Revisor: Revisorgruppen Fjordane AS
Regnskapsfører: Accountor Eid As
Utvikling:
Omsetning  
  
141.1%
Resultat  
  
-1667.86%
Egenkapital  
  
-357.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 745.000 309.000 192.000 202.000 194.000
Resultat: -2.195.000 140.000 42.000 77.000 72.000
Egenkapital: -1.581.000 614.000 474.000 432.000 355.000
Regnskap for  Myklebust Grunneigarlag DA
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 745.000 309.000 192.000 202.000 194.000
Driftskostnader -2.892.000 -116.000 -94.000 -127.000 -90.000
Driftsresultat -2.146.000 194.000 98.000 75.000 103.000
Finansinntekter 0 0 0 63.000 0
Finanskostnader -49.000 -54.000 -57.000 -61.000 -32.000
Finans -49.000 -54.000 -57.000 2.000 -32.000
Resultat før skatt -2.195.000 140.000 42.000 77.000 72.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.195.000 140.000 42.000 77.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 229.000 255.000 268.000 283.000 299.000
Sum omløpsmidler 262.000 2.368.000 1.826.000 1.573.000 1.357.000
Sum eiendeler 491.000 2.623.000 2.094.000 1.856.000 1.656.000
Sum opptjent egenkapital -1.581.000 614.000 474.000 432.000 355.000
Sum egenkapital -1.581.000 614.000 474.000 432.000 355.000
Sum langsiktig gjeld 841.000 932.000 1.023.000 1.114.000 955.000
Sum kortsiktig gjeld 1.230.000 1.076.000 598.000 310.000 346.000
Sum gjeld og egenkapital 490.000 2.622.000 2.095.000 1.856.000 1.656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 302.000 229.000 192.000 180.000 191.000
Andre inntekter 442.000 80.000 0 22.000 3.000
Driftsinntekter 745.000 309.000 192.000 202.000 194.000
Varekostnad -6.000 -11.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -26.000 -14.000 -15.000 -16.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.775.000 -91.000 -79.000 -109.000 -73.000
Driftskostnader -2.892.000 -116.000 -94.000 -127.000 -90.000
Driftsresultat -2.146.000 194.000 98.000 75.000 103.000
Finansinntekter 0 0 0 63.000 0
Finanskostnader -49.000 -54.000 -57.000 -61.000 -32.000
Finans -49.000 -54.000 -57.000 2.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.195.000 140.000 42.000 77.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 229.000 255.000 268.000 283.000 299.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 229.000 255.000 268.000 283.000 299.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 229.000 255.000 268.000 283.000 299.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 0 0 9.000 10.000
Andre fordringer 2.000 2.305.000 1.792.000 1.478.000 1.320.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 243.000 63.000 34.000 85.000 28.000
Sum omløpsmidler 262.000 2.368.000 1.826.000 1.573.000 1.357.000
Sum eiendeler 491.000 2.623.000 2.094.000 1.856.000 1.656.000
Sum opptjent egenkapital -1.581.000 614.000 474.000 432.000 355.000
Sum egenkapital -1.581.000 614.000 474.000 432.000 355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 841.000 932.000 1.023.000 1.114.000 955.000
Leverandørgjeld 13.000 12.000 10.000 510.000 323.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 -94.000 -51.000 -458.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.157.000 1.159.000 638.000 257.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 1.230.000 1.076.000 598.000 310.000 346.000
Sum gjeld og egenkapital 490.000 2.622.000 2.095.000 1.856.000 1.656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -968.000 1.292.000 1.228.000 1.263.000 1.011.000
Likviditetsgrad 1 0.2 2.2 3.1 5.1 3.9
Likviditetsgrad 2 0.2 2.2 3.1 5.1 4.0
Soliditet -322.7 23.4 22.6 23.3 21.4
Resultatgrad -288.1 62.8 5 37.1 53.1
Rentedekningsgrad -43.8 3.6 1.7 2.3 3.2
Gjeldsgrad -1.3 3.3 3.4 3.3 3.7
Total kapitalrentabilitet 7.4 4.7 7.4 6.2
Signatur
18.09.2006
STYRETS LEDER ALENE.
ASBJØRN MYKLEBUST
Prokurister
18.09.2006
STYRETS LEDER ALENE.
ASBJØRN MYKLEBUST
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex