Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myra Invest As
Juridisk navn:  Myra Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sagastubben 132 Sagastubben 132 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 920048951
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Moss Revisjonskontor As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 2.512.000
Egenkapital: 9.858.000
Regnskap for  Myra Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -13.000
Driftsresultat -13.000
Finansinntekter 2.526.000
Finanskostnader 0
Finans 2.526.000
Resultat før skatt 2.512.000
Skattekostnad -19.000
Årsresultat 2.493.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000
Sum omløpsmidler 9.850.000
Sum eiendeler 9.915.000
Sum opptjent egenkapital 9.818.000
Sum egenkapital 9.858.000
Sum langsiktig gjeld 17.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000
Sum gjeld og egenkapital 9.916.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -13.000
Driftskostnader -13.000
Driftsresultat -13.000
Finansinntekter 2.526.000
Finanskostnader 0
Finans 2.526.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 2.493.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 65.000
Sum anleggsmidler 65.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 2.500.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 7.350.000
Sum omløpsmidler 9.850.000
Sum eiendeler 9.915.000
Sum opptjent egenkapital 9.818.000
Sum egenkapital 9.858.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 17.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000
Sum gjeld og egenkapital 9.916.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.810.000
Likviditetsgrad 1 246.3
Likviditetsgrad 2 246.3
Soliditet 99.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 25.3
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex