Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myrdalen As
Juridisk navn:  Myrdalen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52817432
Myrdalvegen 42 Myrdalvegen 42 Fax:
4270 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 988882690
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bøhn Regnskap A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
25%
Egenkapital  
  
-2.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 59.000 0 0 0 25.000
Resultat: -51.000 -68.000 -381.000 186.000 3.645.000
Egenkapital: 2.274.000 2.325.000 2.393.000 2.760.000 3.278.000
Regnskap for  Myrdalen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 59.000 0 0 0 25.000
Driftskostnader -86.000 -65.000 -47.000 -57.000 -81.000
Driftsresultat -27.000 -65.000 -47.000 -57.000 -56.000
Finansinntekter 1.000 1.000 249.000 689.000 3.703.000
Finanskostnader -24.000 -5.000 -582.000 -446.000 -2.000
Finans -23.000 -4.000 -333.000 243.000 3.701.000
Resultat før skatt -51.000 -68.000 -381.000 186.000 3.645.000
Skattekostnad 0 0 15.000 -105.000 15.000
Årsresultat -51.000 -68.000 -366.000 81.000 3.660.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.797.000 2.303.000 1.832.000 1.585.000 1.581.000
Sum omløpsmidler 189.000 323.000 562.000 1.879.000 4.423.000
Sum eiendeler 2.986.000 2.626.000 2.394.000 3.464.000 6.004.000
Sum opptjent egenkapital 2.011.000 2.062.000 2.130.000 2.496.000 3.015.000
Sum egenkapital 2.274.000 2.325.000 2.393.000 2.760.000 3.278.000
Sum langsiktig gjeld 652.000 300.000 0 15.000 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 1.000 0 689.000 2.726.000
Sum gjeld og egenkapital 2.986.000 2.626.000 2.393.000 3.463.000 6.004.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 25.000
Driftsinntekter 59.000 0 0 0 25.000
Varekostnad -6.000 0 0 0 0
Lønninger -32.000 0 0 0 0
Avskrivning -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -42.000 -24.000 -34.000 -58.000
Driftskostnader -86.000 -65.000 -47.000 -57.000 -81.000
Driftsresultat -27.000 -65.000 -47.000 -57.000 -56.000
Finansinntekter 1.000 1.000 249.000 689.000 3.703.000
Finanskostnader -24.000 -5.000 -582.000 -446.000 -2.000
Finans -23.000 -4.000 -333.000 243.000 3.701.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -600.000 -1.750.000
Årsresultat -51.000 -68.000 -366.000 81.000 3.660.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.702.000 2.186.000 1.691.000 1.422.000 1.395.000
Maskiner anlegg 95.000 118.000 141.000 164.000 187.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.797.000 2.303.000 1.832.000 1.585.000 1.581.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.797.000 2.303.000 1.832.000 1.585.000 1.581.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 62.000 0 0 0 0
Andre fordringer 12.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 1.389.000 0
Kasse, bank 116.000 298.000 537.000 465.000 4.398.000
Sum omløpsmidler 189.000 323.000 562.000 1.879.000 4.423.000
Sum eiendeler 2.986.000 2.626.000 2.394.000 3.464.000 6.004.000
Sum opptjent egenkapital 2.011.000 2.062.000 2.130.000 2.496.000 3.015.000
Sum egenkapital 2.274.000 2.325.000 2.393.000 2.760.000 3.278.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 15.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 652.000 300.000 0 15.000 0
Leverandørgjeld 27.000 1.000 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 89.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -600.000 -1.750.000
Annen kortsiktig gjeld 33.000 0 0 0 972.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 1.000 0 689.000 2.726.000
Sum gjeld og egenkapital 2.986.000 2.626.000 2.393.000 3.463.000 6.004.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.000 322.000 562.000 1.190.000 1.697.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3 2.7 1.6
Likviditetsgrad 2 3.1 3 0 2.7 1.7
Soliditet 76.2 88.5 1 79.7 54.6
Resultatgrad -45.8 -224.0
Rentedekningsgrad -1.1 -0.1 -0.1 1823.5
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0 0.3 0.8
Total kapitalrentabilitet -0.9 -2.4 8.4 18.2 60.7
Signatur
20.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex