Myrheims Regnskapskontor Synnøve Viken Røe
Juridisk navn:  Myrheims Regnskapskontor Synnøve Viken Røe
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Myrheim Myrheim Fax:
2510 Tylldalen 2510 Tylldalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 917430632
Aksjekapital: 35.000 NOK
Etableringsdato: 7/6/2016 1
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 76.000
Resultat: 31.000
Egenkapital: 35.000
Regnskap for  Myrheims Regnskapskontor Synnøve Viken Røe
Resultat 2018
Driftsinntekter 76.000
Driftskostnader -45.000
Driftsresultat 31.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 31.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 47.000
Sum eiendeler 47.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 35.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 76.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -45.000
Driftskostnader -45.000
Driftsresultat 31.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 32.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 15.000
Sum omløpsmidler 47.000
Sum eiendeler 47.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000
Likviditetsgrad 1 3.9
Likviditetsgrad 2 3.9
Soliditet 74.5
Resultatgrad 40.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex