Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myrthle Jorunn As
Juridisk navn:  Myrthle Jorunn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Myrthle Jorunn Gjerde C/O Myrthle Jorunn Gjerde Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 996311988
Aksjekapital: 105.810 NOK
Etableringsdato: 9/24/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Contabile As
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-28.69%
Egenkapital  
  
20.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 9.092.000 12.750.000 2.253.000 2.274.000 1.557.000
Egenkapital: 43.401.000 35.892.000 25.234.000 24.999.000 22.749.000
Regnskap for  Myrthle Jorunn As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -36.000 -36.000 -32.000 -35.000 -33.000
Driftsresultat -36.000 -36.000 -32.000 -35.000 -33.000
Finansinntekter 9.128.000 12.786.000 2.284.000 2.310.000 1.590.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans 9.127.000 12.786.000 2.284.000 2.309.000 1.589.000
Resultat før skatt 9.092.000 12.750.000 2.253.000 2.274.000 1.557.000
Skattekostnad -83.000 -92.000 -18.000 -25.000 -28.000
Årsresultat 9.009.000 12.658.000 2.235.000 2.249.000 1.530.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.858.000 22.858.000 22.858.000 22.858.000 22.858.000
Sum omløpsmidler 23.372.000 15.727.000 4.069.000 3.824.000 4.915.000
Sum eiendeler 46.230.000 38.585.000 26.927.000 26.682.000 27.773.000
Sum opptjent egenkapital 20.651.000 13.143.000 2.484.000 2.249.000 0
Sum egenkapital 43.401.000 35.892.000 25.234.000 24.999.000 22.749.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.829.000 2.693.000 1.693.000 1.683.000 5.023.000
Sum gjeld og egenkapital 46.229.000 38.585.000 26.926.000 26.681.000 27.772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -36.000 -32.000 -35.000 -33.000
Driftskostnader -36.000 -36.000 -32.000 -35.000 -33.000
Driftsresultat -36.000 -36.000 -32.000 -35.000 -33.000
Finansinntekter 9.128.000 12.786.000 2.284.000 2.310.000 1.590.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans 9.127.000 12.786.000 2.284.000 2.309.000 1.589.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -2.000.000 -1.500.000 0 -5.000.000
Årsresultat 9.009.000 12.658.000 2.235.000 2.249.000 1.530.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 22.858.000 22.858.000 22.858.000 22.858.000 22.858.000
Sum anleggsmidler 22.858.000 22.858.000 22.858.000 22.858.000 22.858.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 9.000.000 12.000.000 0 0 2.263.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.373.000 3.727.000 4.069.000 3.824.000 2.651.000
Sum omløpsmidler 23.372.000 15.727.000 4.069.000 3.824.000 4.915.000
Sum eiendeler 46.230.000 38.585.000 26.927.000 26.682.000 27.773.000
Sum opptjent egenkapital 20.651.000 13.143.000 2.484.000 2.249.000 0
Sum egenkapital 43.401.000 35.892.000 25.234.000 24.999.000 22.749.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 39.000 33.000 32.000 17.000
Betalbar skatt 83.000 92.000 36.000 25.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -2.000.000 -1.500.000 0 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.229.000 562.000 124.000 1.626.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.829.000 2.693.000 1.693.000 1.683.000 5.023.000
Sum gjeld og egenkapital 46.229.000 38.585.000 26.926.000 26.681.000 27.772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.543.000 13.034.000 2.376.000 2.141.000 -108.000
Likviditetsgrad 1 8.3 5.8 2.4 2.3 1.0
Likviditetsgrad 2 8.3 5.8 2.4 2.3 1.0
Soliditet 93.9 9 93.7 93.7 81.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 2275.0 1557.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 19.7 3 8.4 8.5 5.6
Signatur
21.12.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex