Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mys As
Juridisk navn:  Mys As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjøvegen 43 Sjukenesstranda 47 Fax:
8410 Lødingen 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 915672825
Aksjekapital: 45.000 NOK
Etableringsdato: 7/3/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapshjelp As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 37.000
Regnskap for  Mys As
Resultat 2017
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 40.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital 37.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000
Sum anleggsmidler 40.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 40.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 90.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
17.07.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex