Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Návet Doallu DA
Juridisk navn:  Návet Doallu DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78927728
Holmesund Leaibenjárga 43 Holmesund Leaibenjárga 43 Fax:
9845 Tana 9845 Tana
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Deatnu Tana
Org.nr: 988259918
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/21/2005
Foretakstype: DA
Revisor: DEGERSTRØMS REVISJON AS
Regnskapsfører: Tana Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.91%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
46.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.004.000 7.778.000 7.887.000 7.989.000
Resultat: 24.000 0 0 0
Egenkapital: 3.084.000 2.112.000 2.087.000 2.170.000
Regnskap for  Návet Doallu DA
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.004.000 7.778.000 7.887.000 7.989.000
Driftskostnader -7.766.000 -7.589.000 -7.644.000 -7.783.000
Driftsresultat 236.000 191.000 244.000 207.000
Finansinntekter 27.000 17.000 24.000 51.000
Finanskostnader -239.000 -208.000 -268.000 -257.000
Finans -212.000 -191.000 -244.000 -206.000
Resultat før skatt 24.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.881.000 9.329.000 7.184.000 7.273.000
Sum omløpsmidler 2.543.000 2.765.000 2.393.000 2.616.000
Sum eiendeler 11.424.000 12.094.000 9.577.000 9.889.000
Sum opptjent egenkapital 2.184.000 1.212.000 1.187.000 1.270.000
Sum egenkapital 3.084.000 2.112.000 2.087.000 2.170.000
Sum langsiktig gjeld 7.218.000 6.064.000 6.905.000 7.141.000
Sum kortsiktig gjeld 1.122.000 3.918.000 585.000 578.000
Sum gjeld og egenkapital 11.424.000 12.094.000 9.577.000 9.889.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.004.000 7.770.000 7.882.000 7.911.000
Andre inntekter 0 8.000 5.000 77.000
Driftsinntekter 8.004.000 7.778.000 7.887.000 7.989.000
Varekostnad -2.370.000 -2.237.000 -2.171.000 -2.143.000
Lønninger -2.659.000 -3.041.000 -3.017.000 -3.119.000
Avskrivning -1.371.000 -838.000 -1.067.000 -1.041.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.395.000 -1.473.000 -1.389.000 -1.480.000
Driftskostnader -7.766.000 -7.589.000 -7.644.000 -7.783.000
Driftsresultat 236.000 191.000 244.000 207.000
Finansinntekter 27.000 17.000 24.000 51.000
Finanskostnader -239.000 -208.000 -268.000 -257.000
Finans -212.000 -191.000 -244.000 -206.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.701.000 7.184.000 4.776.000 5.050.000
Maskiner anlegg 4.180.000 2.126.000 2.376.000 2.190.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.881.000 9.310.000 7.152.000 7.239.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 19.000 32.000 34.000
Sum anleggsmidler 8.881.000 9.329.000 7.184.000 7.273.000
Varebeholdning 1.869.000 1.499.000 1.456.000 1.378.000
Kundefordringer 605.000 558.000 661.000 501.000
Andre fordringer 0 639.000 27.000 1.000
Sum investeringer 12.000 12.000 12.000 12.000
Kasse, bank 58.000 56.000 237.000 661.000
Sum omløpsmidler 2.543.000 2.765.000 2.393.000 2.616.000
Sum eiendeler 11.424.000 12.094.000 9.577.000 9.889.000
Sum opptjent egenkapital 2.184.000 1.212.000 1.187.000 1.270.000
Sum egenkapital 3.084.000 2.112.000 2.087.000 2.170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 925.000 814.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.218.000 6.064.000 6.905.000 7.141.000
Leverandørgjeld 200.000 3.069.000 525.000 469.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -56.000 0 8.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 35.000 52.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 1.122.000 3.918.000 585.000 578.000
Sum gjeld og egenkapital 11.424.000 12.094.000 9.577.000 9.889.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.421.000 -1.153.000 1.808.000 2.038.000
Likviditetsgrad 1 2.3 0.7 4.1 4.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3 1.6 2.2
Soliditet 2 17.5 21.8 21.9
Resultatgrad 2.9 2.5 3.1 2.6
Rentedekningsgrad 1 0.9 0.9 1.0
Gjeldsgrad 2.7 4.7 3.6 3.6
Total kapitalrentabilitet 2.3 1.7 2.8 2.6
Signatur
27.05.2016
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
27.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex