Nærøy Eiendom AS
Juridisk navn:  Nærøy Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99514535
C/O Nærøy Kommune Att: Rådmannen Idrettsvegen 1 C/O Nærøy Kommune Att: Rådmannen Idrettsvegen 1 Fax:
7970 Kolvereid 7970 Kolvereid
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 993090883
Aksjekapital: 2.110.000 NOK
Etableringsdato: 7/17/2008
Foretakstype: AS
Revisor: DEGERSTRØMS REVISJON AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Rebus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.68%
Resultat  
  
2.62%
Egenkapital  
  
8.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.168.000 1.176.000 1.178.000 1.128.000 1.189.000
Resultat: 353.000 344.000 336.000 25.000 279.000
Egenkapital: 2.955.000 2.717.000 2.490.000 2.275.000 1.996.000
Regnskap for  Nærøy Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.168.000 1.176.000 1.178.000 1.128.000 1.189.000
Driftskostnader -616.000 -632.000 -633.000 -855.000 -573.000
Driftsresultat 553.000 544.000 546.000 274.000 616.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -200.000 -200.000 -211.000 -249.000 -337.000
Finans -200.000 -200.000 -211.000 -249.000 -337.000
Resultat før skatt 353.000 344.000 336.000 25.000 279.000
Skattekostnad -115.000 -117.000 -121.000 -46.000 -125.000
Årsresultat 238.000 227.000 215.000 -22.000 154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.701.000 10.866.000 11.030.000 11.203.000 11.381.000
Sum omløpsmidler 516.000 299.000 185.000 163.000 83.000
Sum eiendeler 11.217.000 11.165.000 11.215.000 11.366.000 11.464.000
Sum opptjent egenkapital 845.000 607.000 380.000 165.000 186.000
Sum egenkapital 2.955.000 2.717.000 2.490.000 2.275.000 1.996.000
Sum langsiktig gjeld 7.998.000 8.293.000 8.584.000 8.866.000 9.236.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 155.000 142.000 225.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 11.217.000 11.165.000 11.216.000 11.366.000 11.464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.168.000 1.176.000 1.178.000 1.128.000 1.189.000
Driftsinntekter 1.168.000 1.176.000 1.178.000 1.128.000 1.189.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -30.000 -30.000 0 0 0
Avskrivning -165.000 -165.000 -173.000 -179.000 -193.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -421.000 -437.000 -460.000 -676.000 -380.000
Driftskostnader -616.000 -632.000 -633.000 -855.000 -573.000
Driftsresultat 553.000 544.000 546.000 274.000 616.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -200.000 -200.000 -211.000 -249.000 -337.000
Finans -200.000 -200.000 -211.000 -249.000 -337.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 238.000 227.000 215.000 -22.000 154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.635.000 10.770.000 10.904.000 11.039.000 11.173.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 96.000 126.000 164.000 208.000
Sum varige driftsmidler 10.701.000 10.866.000 11.030.000 11.203.000 11.381.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.701.000 10.866.000 11.030.000 11.203.000 11.381.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 13.000 0 1.000 46.000
Andre fordringer 0 0 0 3.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 503.000 286.000 185.000 159.000 13.000
Sum omløpsmidler 516.000 299.000 185.000 163.000 83.000
Sum eiendeler 11.217.000 11.165.000 11.215.000 11.366.000 11.464.000
Sum opptjent egenkapital 845.000 607.000 380.000 165.000 186.000
Sum egenkapital 2.955.000 2.717.000 2.490.000 2.275.000 1.996.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.998.000 8.293.000 8.584.000 8.866.000 9.236.000
Leverandørgjeld 146.000 34.000 17.000 13.000 56.000
Betalbar skatt 115.000 117.000 121.000 46.000 117.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 4.000 4.000 166.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 155.000 142.000 225.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 11.217.000 11.165.000 11.216.000 11.366.000 11.464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 252.000 144.000 43.000 -62.000 -149.000
Likviditetsgrad 1 2 1.9 1.3 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 2 1.9 1.3 0.8 0.4
Soliditet 26.3 24.3 22.2 20.0 17.4
Resultatgrad 47.3 46.3 46.3 24.3 51.8
Rentedekningsgrad 2.8 2.7 2.6 1.1 1.8
Gjeldsgrad 2.8 3.1 3.5 4.0 4.7
Total kapitalrentabilitet 4.9 4.9 4.9 2.4 5.4
Signatur
28.10.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex