Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nærøy Marin AS
Juridisk navn:  Nærøy Marin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95875290
Nærøy Nærøy Fax:
6913 Florø 6913 Florø
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 994667947
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/12/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Progresso As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.23%
Resultat  
  
-118.57%
Egenkapital  
  
-1.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 178.000 166.000 158.000 62.000 1.190.000
Resultat: -130.000 700.000 369.000 -500.000 -168.000
Egenkapital: 1.491.000 1.518.000 712.000 226.000 603.000
Regnskap for  Nærøy Marin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 178.000 166.000 158.000 62.000 1.190.000
Driftskostnader -676.000 -534.000 -472.000 -484.000 -1.349.000
Driftsresultat -498.000 -368.000 -314.000 -422.000 -159.000
Finansinntekter 422.000 1.254.000 812.000 0 0
Finanskostnader -54.000 -187.000 -128.000 -78.000 -10.000
Finans 368.000 1.067.000 684.000 -78.000 -10.000
Resultat før skatt -130.000 700.000 369.000 -500.000 -168.000
Skattekostnad 102.000 107.000 116.000 122.000 45.000
Årsresultat -28.000 807.000 486.000 -377.000 -123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.675.000 4.707.000 4.814.000 4.096.000 923.000
Sum omløpsmidler 1.844.000 462.000 153.000 27.000 331.000
Sum eiendeler 6.519.000 5.169.000 4.967.000 4.123.000 1.254.000
Sum opptjent egenkapital 1.391.000 1.418.000 612.000 126.000 503.000
Sum egenkapital 1.491.000 1.518.000 712.000 226.000 603.000
Sum langsiktig gjeld 1.987.000 2.777.000 3.062.000 3.200.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.042.000 874.000 1.194.000 698.000 651.000
Sum gjeld og egenkapital 6.520.000 5.169.000 4.968.000 4.124.000 1.254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 178.000 166.000 145.000 62.000 745.000
Andre inntekter 0 0 13.000 0 445.000
Driftsinntekter 178.000 166.000 158.000 62.000 1.190.000
Varekostnad 0 0 0 -37.000 -215.000
Lønninger -9.000 0 0 -1.000 -330.000
Avskrivning -134.000 -149.000 -149.000 -149.000 -190.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -533.000 -385.000 -323.000 -297.000 -614.000
Driftskostnader -676.000 -534.000 -472.000 -484.000 -1.349.000
Driftsresultat -498.000 -368.000 -314.000 -422.000 -159.000
Finansinntekter 422.000 1.254.000 812.000 0 0
Finanskostnader -54.000 -187.000 -128.000 -78.000 -10.000
Finans 368.000 1.067.000 684.000 -78.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 807.000 486.000 -377.000 -123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 481.000 379.000 272.000 155.000 33.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 28.000 57.000 85.000 114.000
Sum varige driftsmidler 244.000 378.000 527.000 675.000 824.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.950.000 3.950.000 4.016.000 3.266.000 66.000
Sum anleggsmidler 4.675.000 4.707.000 4.814.000 4.096.000 923.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 10.000 0 0 8.000
Andre fordringer 326.000 0 4.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.516.000 452.000 149.000 27.000 322.000
Sum omløpsmidler 1.844.000 462.000 153.000 27.000 331.000
Sum eiendeler 6.519.000 5.169.000 4.967.000 4.123.000 1.254.000
Sum opptjent egenkapital 1.391.000 1.418.000 612.000 126.000 503.000
Sum egenkapital 1.491.000 1.518.000 712.000 226.000 603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.987.000 2.777.000 3.062.000 3.200.000 0
Leverandørgjeld 22.000 20.000 0 4.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 9.000 7.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.019.000 851.000 1.184.000 688.000 639.000
Sum kortsiktig gjeld 3.042.000 874.000 1.194.000 698.000 651.000
Sum gjeld og egenkapital 6.520.000 5.169.000 4.968.000 4.124.000 1.254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.198.000 -412.000 -1.041.000 -671.000 -320.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.1 0.0 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.1 0.1 0.6
Soliditet 22.9 29.4 14.3 5.5 48.1
Resultatgrad -279.8 -221.7 -198.7 -680.6 -13.4
Rentedekningsgrad -9.2 -2.5 -5.4 -15.9
Gjeldsgrad 3.4 2.4 6 17.2 1.1
Total kapitalrentabilitet -1.2 17.1 1 -10.2 -12.7
Signatur
14.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
14.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
MYKLEBUST KARL PETTER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex