Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nærøy Marine Farm AS
Juridisk navn:  Nærøy Marine Farm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Abelværvegen 1115 Nærøysteine Fax:
7970 Kolvereid 7950 Abelvær
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 983896375
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 10/31/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Namdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.79%
Resultat  
  
-172.5%
Egenkapital  
  
-45.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 199.000 151.000 36.000 95.000 201.000
Resultat: -58.000 80.000 -114.000 4.000 137.000
Egenkapital: 239.000 439.000 381.000 480.000 476.000
Regnskap for  Nærøy Marine Farm AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 199.000 151.000 36.000 95.000 201.000
Driftskostnader -255.000 -71.000 -150.000 -90.000 -64.000
Driftsresultat -55.000 80.000 -114.000 4.000 137.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans -3.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -58.000 80.000 -114.000 4.000 137.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -58.000 58.000 -114.000 4.000 137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 782.000 683.000 671.000 658.000 659.000
Sum omløpsmidler 151.000 378.000 312.000 451.000 334.000
Sum eiendeler 933.000 1.061.000 983.000 1.109.000 993.000
Sum opptjent egenkapital -511.000 -311.000 -369.000 -270.000 -274.000
Sum egenkapital 239.000 439.000 381.000 480.000 476.000
Sum langsiktig gjeld 676.000 626.000 599.000 571.000 512.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 -4.000 4.000 57.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 932.000 1.061.000 984.000 1.108.000 994.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 199.000 151.000 36.000 95.000 41.000
Andre inntekter 0 0 0 0 160.000
Driftsinntekter 199.000 151.000 36.000 95.000 201.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -31.000 12.000 -15.000 -13.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -224.000 -83.000 -135.000 -77.000 -58.000
Driftskostnader -255.000 -71.000 -150.000 -90.000 -64.000
Driftsresultat -55.000 80.000 -114.000 4.000 137.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans -3.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -58.000 58.000 -114.000 4.000 137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 634.000 639.000 629.000 629.000 633.000
Maskiner anlegg 131.000 44.000 42.000 29.000 3.000
Driftsløsøre 17.000 0 0 0 23.000
Sum varige driftsmidler 782.000 683.000 671.000 658.000 659.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 782.000 683.000 671.000 658.000 659.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 13.000 -16.000 243.000 169.000
Andre fordringer 0 160.000 160.000 160.000 160.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 151.000 205.000 169.000 47.000 6.000
Sum omløpsmidler 151.000 378.000 312.000 451.000 334.000
Sum eiendeler 933.000 1.061.000 983.000 1.109.000 993.000
Sum opptjent egenkapital -511.000 -311.000 -369.000 -270.000 -274.000
Sum egenkapital 239.000 439.000 381.000 480.000 476.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 676.000 626.000 599.000 571.000 512.000
Leverandørgjeld 0 0 11.000 46.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -4.000 -4.000 -7.000 12.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 -4.000 4.000 57.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 932.000 1.061.000 984.000 1.108.000 994.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 382.000 308.000 394.000 328.000
Likviditetsgrad 1 8.9 -94.5 7 7.9 55.7
Likviditetsgrad 2 8.9 -94.5 7 8.0 55.7
Soliditet 25.6 41.4 38.7 43.3 47.9
Resultatgrad -27.6 5 -316.7 4.2 68.2
Rentedekningsgrad -18.3
Gjeldsgrad 2.9 1.4 1.6 1.3 1.1
Total kapitalrentabilitet -5.9 7.5 -11.6 0.4 13.8
Signatur
04.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex