Nærøydykk AS
Juridisk navn:  Nærøydykk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74394471
Fikkan Fikkan Fax: 74396492
7944 Indre Nærøy 7944 Indre Nærøy
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 990816611
Aksjekapital: 179.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Rebus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.56%
Resultat  
  
-76.67%
Egenkapital  
  
9.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.982.000 3.574.000 3.328.000 2.055.000 1.750.000
Resultat: 122.000 523.000 639.000 185.000 -135.000
Egenkapital: 1.009.000 923.000 532.000 59.000 -55.000
Regnskap for  Nærøydykk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.982.000 3.574.000 3.328.000 2.055.000 1.750.000
Driftskostnader -2.842.000 -3.027.000 -2.659.000 -1.832.000 -1.842.000
Driftsresultat 140.000 547.000 669.000 222.000 -93.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -24.000 -31.000 -38.000 -42.000
Finans -18.000 -23.000 -31.000 -38.000 -42.000
Resultat før skatt 122.000 523.000 639.000 185.000 -135.000
Skattekostnad -36.000 -132.000 -166.000 -71.000 37.000
Årsresultat 86.000 391.000 473.000 115.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.392.000 2.493.000 2.397.000 2.395.000 2.621.000
Sum omløpsmidler 488.000 564.000 1.112.000 703.000 363.000
Sum eiendeler 2.880.000 3.057.000 3.509.000 3.098.000 2.984.000
Sum opptjent egenkapital 830.000 744.000 353.000 -120.000 -234.000
Sum egenkapital 1.009.000 923.000 532.000 59.000 -55.000
Sum langsiktig gjeld 1.565.000 1.618.000 2.183.000 2.379.000 2.559.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 516.000 794.000 660.000 480.000
Sum gjeld og egenkapital 2.880.000 3.057.000 3.509.000 3.098.000 2.984.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.982.000 3.574.000 3.294.000 2.042.000 1.749.000
Andre inntekter 0 0 34.000 13.000 1.000
Driftsinntekter 2.982.000 3.574.000 3.328.000 2.055.000 1.750.000
Varekostnad -870.000 -1.155.000 -999.000 -790.000 -666.000
Lønninger -715.000 -746.000 -392.000 -174.000 -197.000
Avskrivning -286.000 -264.000 -269.000 -257.000 -264.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -971.000 -862.000 -999.000 -611.000 -715.000
Driftskostnader -2.842.000 -3.027.000 -2.659.000 -1.832.000 -1.842.000
Driftsresultat 140.000 547.000 669.000 222.000 -93.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -24.000 -31.000 -38.000 -42.000
Finans -18.000 -23.000 -31.000 -38.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 86.000 391.000 473.000 115.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 151.000 150.000 154.000 258.000 329.000
Fast eiendom 1.684.000 1.727.000 1.715.000 1.837.000 1.896.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 539.000 598.000 509.000 263.000 342.000
Sum varige driftsmidler 2.223.000 2.325.000 2.224.000 2.119.000 2.274.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum anleggsmidler 2.392.000 2.493.000 2.397.000 2.395.000 2.621.000
Varebeholdning 45.000 39.000 35.000 25.000 23.000
Kundefordringer 122.000 174.000 325.000 215.000 192.000
Andre fordringer 72.000 53.000 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 249.000 297.000 746.000 463.000 148.000
Sum omløpsmidler 488.000 564.000 1.112.000 703.000 363.000
Sum eiendeler 2.880.000 3.057.000 3.509.000 3.098.000 2.984.000
Sum opptjent egenkapital 830.000 744.000 353.000 -120.000 -234.000
Sum egenkapital 1.009.000 923.000 532.000 59.000 -55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.565.000 1.618.000 2.183.000 2.379.000 2.559.000
Leverandørgjeld 85.000 133.000 391.000 311.000 39.000
Betalbar skatt 38.000 127.000 63.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 170.000 83.000 27.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 86.000 257.000 323.000 401.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 516.000 794.000 660.000 480.000
Sum gjeld og egenkapital 2.880.000 3.057.000 3.509.000 3.098.000 2.984.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 182.000 48.000 318.000 43.000 -117.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 1.4 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1 1.4 1.1 0.8
Soliditet 3 30.2 15.2 1.9 -1.8
Resultatgrad 4.7 15.3 20.1 10.8 -5.3
Rentedekningsgrad 7.8 22.8 21.6 5.8 -2.2
Gjeldsgrad 1.9 2.3 5.6 51.5 -55.3
Total kapitalrentabilitet 4.9 17.9 19.1 7.2 -3.1
Signatur
09.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex