Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nærøyfjorden Verdsarvpark
Juridisk navn:  Nærøyfjorden Verdsarvpark
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57532909
C/O Heradshuset Helabrotet 2A Heradshuset Fax:
5745 Aurland 5745 Aurland
Fylke: Kommune:
Vestland Aurland
Org.nr: 992413999
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/25/2008
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Aurland Rekneskapskontor A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
2.59%
Resultat  
  
2042.11%
Egenkapital  
  
884.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.138.000 5.983.000 6.926.000 6.681.000 4.384.000
Resultat: 407.000 19.000 -122.000 81.000 -102.000
Egenkapital: 453.000 46.000 26.000 148.000 67.000
Regnskap for  Nærøyfjorden Verdsarvpark
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.138.000 5.983.000 6.926.000 6.681.000 4.384.000
Driftskostnader -5.724.000 -5.955.000 -7.036.000 -6.591.000 -4.487.000
Driftsresultat 415.000 28.000 -110.000 89.000 -104.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -12.000 -9.000 -13.000 -9.000 0
Finans -8.000 -8.000 -12.000 -8.000 2.000
Resultat før skatt 407.000 19.000 -122.000 81.000 -102.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 407.000 19.000 -122.000 81.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.883.000 2.277.000 2.632.000 2.945.000 2.219.000
Sum eiendeler 1.883.000 2.277.000 2.632.000 2.945.000 2.219.000
Sum opptjent egenkapital 153.000 -254.000 -274.000 -152.000 -233.000
Sum egenkapital 453.000 46.000 26.000 148.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.430.000 2.232.000 2.606.000 2.797.000 2.151.000
Sum gjeld og egenkapital 1.883.000 2.278.000 2.632.000 2.945.000 2.218.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.000 19.000 0 0 0
Andre inntekter 6.112.000 5.964.000 6.926.000 6.681.000 4.384.000
Driftsinntekter 6.138.000 5.983.000 6.926.000 6.681.000 4.384.000
Varekostnad -1.458.000 -1.262.000 -2.279.000 -2.251.000 -1.743.000
Lønninger -2.957.000 -3.215.000 -3.404.000 -3.249.000 -2.032.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.309.000 -1.478.000 -1.353.000 -1.091.000 -712.000
Driftskostnader -5.724.000 -5.955.000 -7.036.000 -6.591.000 -4.487.000
Driftsresultat 415.000 28.000 -110.000 89.000 -104.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -12.000 -9.000 -13.000 -9.000 0
Finans -8.000 -8.000 -12.000 -8.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 407.000 19.000 -122.000 81.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 293.000 210.000 48.000 60.000
Andre fordringer 376.000 1.297.000 1.564.000 1.062.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.498.000 688.000 858.000 1.835.000 2.159.000
Sum omløpsmidler 1.883.000 2.277.000 2.632.000 2.945.000 2.219.000
Sum eiendeler 1.883.000 2.277.000 2.632.000 2.945.000 2.219.000
Sum opptjent egenkapital 153.000 -254.000 -274.000 -152.000 -233.000
Sum egenkapital 453.000 46.000 26.000 148.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 158.000 189.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 438.000 800.000 379.000 1.916.000 2.061.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 153.000 197.000 166.000 145.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 840.000 1.076.000 1.871.000 736.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 1.430.000 2.232.000 2.606.000 2.797.000 2.151.000
Sum gjeld og egenkapital 1.883.000 2.278.000 2.632.000 2.945.000 2.218.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 453.000 45.000 26.000 148.000 68.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1 1.1 1.1
Soliditet 24.1 2 1 5.0 3.0
Resultatgrad 6.8 0.5 -1.6 1.3 -2.4
Rentedekningsgrad 34.6 3.1 -8.5 10.0
Gjeldsgrad 3.2 48.5 100.2 18.9 32.1
Total kapitalrentabilitet 22.3 1.3 -4.1 3.1 -4.6
Signatur
17.03.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
17.03.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex