Nærøysteine Eiendom As
Juridisk navn:  Nærøysteine Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Steine Steine Fax:
7950 Abelvær 7950 Abelvær
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 916029608
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/21/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Rebus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.39%
Resultat  
  
-17.89%
Egenkapital  
  
-127.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 97.000 112.000 35.000 0
Resultat: -145.000 -123.000 -78.000 -14.000
Egenkapital: -259.000 -114.000 9.000 86.000
Regnskap for  Nærøysteine Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 97.000 112.000 35.000 0
Driftskostnader -195.000 -189.000 -84.000 -14.000
Driftsresultat -98.000 -77.000 -49.000 -14.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -48.000 -47.000 -29.000 0
Finans -46.000 -46.000 -28.000 1.000
Resultat før skatt -145.000 -123.000 -78.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -145.000 -123.000 -78.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.893.000 3.009.000 3.017.000 552.000
Sum omløpsmidler 9.000 49.000 192.000 175.000
Sum eiendeler 2.902.000 3.058.000 3.209.000 727.000
Sum opptjent egenkapital -359.000 -214.000 -91.000 -14.000
Sum egenkapital -259.000 -114.000 9.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 3.155.000 3.101.000 3.034.000 600.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 72.000 167.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 2.902.000 3.059.000 3.210.000 727.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 97.000 112.000 35.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 97.000 112.000 35.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -116.000 -116.000 -38.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -73.000 -46.000 -14.000
Driftskostnader -195.000 -189.000 -84.000 -14.000
Driftsresultat -98.000 -77.000 -49.000 -14.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -48.000 -47.000 -29.000 0
Finans -46.000 -46.000 -28.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -145.000 -123.000 -78.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.743.000 2.839.000 2.827.000 446.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 150.000 170.000 190.000 0
Sum varige driftsmidler 2.893.000 3.009.000 3.017.000 446.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 106.000
Sum anleggsmidler 2.893.000 3.009.000 3.017.000 552.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 8.000 0 0
Andre fordringer 9.000 22.000 43.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 18.000 149.000 175.000
Sum omløpsmidler 9.000 49.000 192.000 175.000
Sum eiendeler 2.902.000 3.058.000 3.209.000 727.000
Sum opptjent egenkapital -359.000 -214.000 -91.000 -14.000
Sum egenkapital -259.000 -114.000 9.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.155.000 3.101.000 3.034.000 600.000
Leverandørgjeld 7.000 72.000 167.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -5.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 72.000 167.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 2.902.000 3.059.000 3.210.000 727.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 -23.000 25.000 134.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.7 1.1 4.3
Likviditetsgrad 2 1.5 0.7 1.1 4.3
Soliditet -8.9 -3.7 0.3 11.8
Resultatgrad -68.8
Rentedekningsgrad -1.6 -1.7
Gjeldsgrad -12.2 -27.8 355.7 7.5
Total kapitalrentabilitet -3.3 -2.5 -1.5 -1.8
Signatur
07.10.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex