Nærøysund Aquaservice AS
Juridisk navn:  Nærøysund Aquaservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74394622
Smedvikvegen 81 Marøystrandvegen 29 Fax:
7900 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 985335699
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 1/10/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.01%
Resultat  
  
-25.1%
Egenkapital  
  
17.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 63.721.000 61.862.000 44.543.000 40.716.000 38.606.000
Resultat: 5.417.000 7.232.000 4.778.000 3.220.000 3.162.000
Egenkapital: 25.964.000 22.023.000 16.667.000 13.133.000 10.689.000
Regnskap for  Nærøysund Aquaservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 63.721.000 61.862.000 44.543.000 40.716.000 38.606.000
Driftskostnader -56.199.000 -52.787.000 -38.837.000 -36.815.000 -34.535.000
Driftsresultat 7.521.000 9.075.000 5.706.000 3.901.000 4.072.000
Finansinntekter 150.000 80.000 182.000 171.000 65.000
Finanskostnader -2.254.000 -1.923.000 -1.111.000 -852.000 -975.000
Finans -2.104.000 -1.843.000 -929.000 -681.000 -910.000
Resultat før skatt 5.417.000 7.232.000 4.778.000 3.220.000 3.162.000
Skattekostnad -1.225.000 -1.626.000 -1.143.000 -786.000 -780.000
Årsresultat 4.192.000 5.605.000 3.634.000 2.434.000 2.383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.182.000 78.607.000 43.798.000 28.437.000 28.140.000
Sum omløpsmidler 22.168.000 16.204.000 11.283.000 8.774.000 8.894.000
Sum eiendeler 91.350.000 94.811.000 55.081.000 37.211.000 37.034.000
Sum opptjent egenkapital 25.714.000 21.773.000 16.417.000 12.883.000 10.439.000
Sum egenkapital 25.964.000 22.023.000 16.667.000 13.133.000 10.689.000
Sum langsiktig gjeld 54.667.000 61.958.000 31.706.000 18.271.000 19.038.000
Sum kortsiktig gjeld 10.719.000 10.831.000 6.708.000 5.808.000 7.306.000
Sum gjeld og egenkapital 91.350.000 94.812.000 55.081.000 37.212.000 37.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.722.000 60.762.000 44.239.000 40.164.000 37.704.000
Andre inntekter 2.999.000 1.100.000 304.000 552.000 903.000
Driftsinntekter 63.721.000 61.862.000 44.543.000 40.716.000 38.606.000
Varekostnad -6.262.000 -6.304.000 -2.846.000 -1.856.000 -5.113.000
Lønninger -22.037.000 -21.193.000 -17.781.000 -17.331.000 -12.889.000
Avskrivning -6.710.000 -6.576.000 -4.168.000 -3.740.000 -3.415.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.190.000 -18.714.000 -14.042.000 -13.888.000 -13.118.000
Driftskostnader -56.199.000 -52.787.000 -38.837.000 -36.815.000 -34.535.000
Driftsresultat 7.521.000 9.075.000 5.706.000 3.901.000 4.072.000
Finansinntekter 150.000 80.000 182.000 171.000 65.000
Finanskostnader -2.254.000 -1.923.000 -1.111.000 -852.000 -975.000
Finans -2.104.000 -1.843.000 -929.000 -681.000 -910.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -250.000 0 0 0
Årsresultat 4.192.000 5.605.000 3.634.000 2.434.000 2.383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 18.943.000 17.386.000 15.348.000 15.368.000 13.441.000
Maskiner anlegg 4.207.000 10.321.000 6.130.000 3.002.000 3.218.000
Driftsløsøre 1.693.000 1.995.000 887.000 933.000 979.000
Sum varige driftsmidler 67.961.000 77.221.000 42.229.000 26.877.000 26.848.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.220.000 1.386.000 1.569.000 1.560.000 1.292.000
Sum anleggsmidler 69.182.000 78.607.000 43.798.000 28.437.000 28.140.000
Varebeholdning 1.437.000 1.252.000 1.120.000 1.309.000 1.169.000
Kundefordringer 10.232.000 12.031.000 3.980.000 3.687.000 4.166.000
Andre fordringer 1.523.000 1.526.000 1.477.000 1.291.000 1.030.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.977.000 1.395.000 4.706.000 2.486.000 2.529.000
Sum omløpsmidler 22.168.000 16.204.000 11.283.000 8.774.000 8.894.000
Sum eiendeler 91.350.000 94.811.000 55.081.000 37.211.000 37.034.000
Sum opptjent egenkapital 25.714.000 21.773.000 16.417.000 12.883.000 10.439.000
Sum egenkapital 25.964.000 22.023.000 16.667.000 13.133.000 10.689.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.825.000 1.306.000 542.000 256.000 434.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 54.667.000 61.958.000 31.706.000 18.271.000 19.038.000
Leverandørgjeld 3.394.000 3.313.000 2.635.000 1.931.000 3.159.000
Betalbar skatt 707.000 862.000 857.000 865.000 837.000
Skyldig offentlige avgifter 2.654.000 2.884.000 1.293.000 1.197.000 1.772.000
Utbytte -250.000 -250.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.715.000 3.522.000 1.923.000 1.815.000 1.538.000
Sum kortsiktig gjeld 10.719.000 10.831.000 6.708.000 5.808.000 7.306.000
Sum gjeld og egenkapital 91.350.000 94.812.000 55.081.000 37.212.000 37.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.449.000 5.373.000 4.575.000 2.966.000 1.588.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.5 1.7 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.9 1.4 1.5 1.3 1.1
Soliditet 28.4 23.2 30.3 35.3 28.9
Resultatgrad 11.8 14.7 12.8 9.6 10.5
Rentedekningsgrad 3.3 4.7 5.1 4.6 4.2
Gjeldsgrad 2.5 3.3 2.3 1.8 2.5
Total kapitalrentabilitet 8.4 9.7 10.7 10.9 11.2
Signatur
10.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex