Nærøysund Eiendom AS
Juridisk navn:  Nærøysund Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97743612
Storbjørkåsen Storbjørkåsen Fax: 74396777
7970 Kolvereid 7970 Kolvereid
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 992059524
Aksjekapital: 945.945 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/24/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.62%
Resultat  
  
57.56%
Egenkapital  
  
-80.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.790.000 9.332.000 10.392.000 11.596.000 23.493.000
Resultat: 271.000 172.000 1.523.000 1.567.000 7.535.000
Egenkapital: 3.068.000 16.139.000 15.940.000 9.629.000 8.494.000
Regnskap for  Nærøysund Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.790.000 9.332.000 10.392.000 11.596.000 23.493.000
Driftskostnader -8.461.000 -6.750.000 -7.729.000 -9.345.000 -14.894.000
Driftsresultat 2.328.000 2.581.000 2.663.000 2.251.000 8.599.000
Finansinntekter 6.000 0 3.000 6.000 36.000
Finanskostnader -2.063.000 -2.409.000 -1.143.000 -690.000 -1.100.000
Finans -2.057.000 -2.409.000 -1.140.000 -684.000 -1.064.000
Resultat før skatt 271.000 172.000 1.523.000 1.567.000 7.535.000
Skattekostnad -1.000 27.000 -302.000 -432.000 -2.036.000
Årsresultat 271.000 199.000 1.220.000 1.135.000 5.499.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 102.412.000 100.969.000 59.941.000 35.974.000 27.939.000
Sum omløpsmidler 65.503.000 11.224.000 8.180.000 2.885.000 6.584.000
Sum eiendeler 167.915.000 112.193.000 68.121.000 38.859.000 34.523.000
Sum opptjent egenkapital 122.000 8.102.000 7.903.000 6.683.000 5.548.000
Sum egenkapital 3.068.000 16.139.000 15.940.000 9.629.000 8.494.000
Sum langsiktig gjeld 101.366.000 45.734.000 31.174.000 21.772.000 16.309.000
Sum kortsiktig gjeld 63.482.000 50.320.000 21.006.000 7.458.000 9.721.000
Sum gjeld og egenkapital 167.916.000 112.193.000 68.120.000 38.859.000 34.524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.850.000 34.000 3.012.000 5.979.000 18.527.000
Andre inntekter 8.940.000 9.298.000 7.380.000 5.617.000 4.967.000
Driftsinntekter 10.790.000 9.332.000 10.392.000 11.596.000 23.493.000
Varekostnad -762.000 -78.000 -1.567.000 -2.534.000 -9.796.000
Lønninger -619.000 -575.000 -606.000 -796.000 0
Avskrivning -4.566.000 -4.089.000 -3.386.000 -2.121.000 -1.854.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.514.000 -2.008.000 -2.170.000 -3.894.000 -3.244.000
Driftskostnader -8.461.000 -6.750.000 -7.729.000 -9.345.000 -14.894.000
Driftsresultat 2.328.000 2.581.000 2.663.000 2.251.000 8.599.000
Finansinntekter 6.000 0 3.000 6.000 36.000
Finanskostnader -2.063.000 -2.409.000 -1.143.000 -690.000 -1.100.000
Finans -2.057.000 -2.409.000 -1.140.000 -684.000 -1.064.000
Konsernbidrag -13.342.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -2.500.000
Årsresultat 271.000 199.000 1.220.000 1.135.000 5.499.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 107.000 0
Fast eiendom 101.324.000 99.626.000 59.588.000 35.358.000 27.546.000
Maskiner anlegg 884.000 1.076.000 243.000 370.000 224.000
Driftsløsøre 204.000 267.000 110.000 139.000 169.000
Sum varige driftsmidler 102.412.000 100.969.000 59.941.000 35.867.000 27.939.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 102.412.000 100.969.000 59.941.000 35.974.000 27.939.000
Varebeholdning 58.507.000 0 4.000 1.524.000 4.247.000
Kundefordringer 5.220.000 2.943.000 1.300.000 658.000 2.158.000
Andre fordringer 1.736.000 8.253.000 6.849.000 635.000 159.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 28.000 27.000 68.000 20.000
Sum omløpsmidler 65.503.000 11.224.000 8.180.000 2.885.000 6.584.000
Sum eiendeler 167.915.000 112.193.000 68.121.000 38.859.000 34.523.000
Sum opptjent egenkapital 122.000 8.102.000 7.903.000 6.683.000 5.548.000
Sum egenkapital 3.068.000 16.139.000 15.940.000 9.629.000 8.494.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.357.000 1.566.000 1.893.000 0 26.000
Gjeld til kredittinstitutt 40.613.000 39.192.000 20.013.000 4.572.000 3.338.000
Sum langsiktig gjeld 101.366.000 45.734.000 31.174.000 21.772.000 16.309.000
Leverandørgjeld 8.719.000 10.563.000 537.000 1.880.000 1.873.000
Betalbar skatt 151.000 300.000 0 564.000 1.622.000
Skyldig offentlige avgifter 385.000 34.000 210.000 58.000 289.000
Utbytte 0 0 0 0 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 13.613.000 231.000 247.000 384.000 99.000
Sum kortsiktig gjeld 63.482.000 50.320.000 21.006.000 7.458.000 9.721.000
Sum gjeld og egenkapital 167.916.000 112.193.000 68.120.000 38.859.000 34.524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.021.000 -39.096.000 -12.826.000 -4.573.000 -3.137.000
Likviditetsgrad 1 1 0.2 0.4 0.4 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.4 0.2 0.3
Soliditet 1.8 14.4 23.4 24.8 24.6
Resultatgrad 21.6 27.7 25.6 19.4 36.6
Rentedekningsgrad 1.1 1.1 2.3 3.3 7.8
Gjeldsgrad 53.7 6 3.3 3.0 3.1
Total kapitalrentabilitet 1.4 2.3 3.9 5.8 25.0
Signatur
16.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex