Nærøysund Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  Nærøysund Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97743612
Storbjørkåsen Grustak Storbjørkåsen Grustak Fax:
7970 Kolvereid 7970 Kolvereid
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 993636894
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 2/4/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Tobb
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
100.39%
Egenkapital  
  
0.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 184.000 2.623.000 160.000 3.315.000
Resultat: 1.000 -255.000 1.400.000 -249.000 672.000
Egenkapital: 17.044.000 17.043.000 2.905.000 1.839.000 1.837.000
Regnskap for  Nærøysund Eiendomsutvikling As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 184.000 2.623.000 160.000 3.315.000
Driftskostnader 0 -414.000 -1.208.000 -271.000 -2.632.000
Driftsresultat 0 -230.000 1.415.000 -111.000 683.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 -24.000 -15.000 -138.000 -15.000
Finans 1.000 -24.000 -15.000 -138.000 -11.000
Resultat før skatt 1.000 -255.000 1.400.000 -249.000 672.000
Skattekostnad 0 51.000 -334.000 62.000 -178.000
Årsresultat 1.000 -204.000 1.066.000 -187.000 495.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.048.000 17.043.000 4.758.000 4.545.000 4.442.000
Sum omløpsmidler 613.000 156.000 8.862.000 2.937.000 3.233.000
Sum eiendeler 17.661.000 17.199.000 13.620.000 7.482.000 7.675.000
Sum opptjent egenkapital 16.253.000 16.252.000 2.114.000 1.048.000 1.235.000
Sum egenkapital 17.044.000 17.043.000 2.905.000 1.839.000 1.837.000
Sum langsiktig gjeld 610.000 0 46.000 48.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 156.000 10.668.000 5.596.000 5.788.000
Sum gjeld og egenkapital 17.661.000 17.199.000 13.619.000 7.483.000 7.675.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 1.339.000 160.000 3.290.000
Andre inntekter 0 184.000 1.285.000 0 25.000
Driftsinntekter 0 184.000 2.623.000 160.000 3.315.000
Varekostnad 0 0 -750.000 -149.000 -213.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -414.000 -458.000 -122.000 -94.000
Driftskostnader 0 -414.000 -1.208.000 -271.000 -2.632.000
Driftsresultat 0 -230.000 1.415.000 -111.000 683.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 -24.000 -15.000 -138.000 -15.000
Finans 1.000 -24.000 -15.000 -138.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -204.000 1.066.000 -187.000 495.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 17.048.000 17.043.000 4.758.000 4.545.000 4.442.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.048.000 17.043.000 4.758.000 4.545.000 4.442.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.048.000 17.043.000 4.758.000 4.545.000 4.442.000
Varebeholdning 1.198.000 0 7.043.000 2.160.000 1.655.000
Kundefordringer 0 0 146.000 325.000 176.000
Andre fordringer 0 80.000 1.641.000 421.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 76.000 32.000 31.000 1.403.000
Sum omløpsmidler 613.000 156.000 8.862.000 2.937.000 3.233.000
Sum eiendeler 17.661.000 17.199.000 13.620.000 7.482.000 7.675.000
Sum opptjent egenkapital 16.253.000 16.252.000 2.114.000 1.048.000 1.235.000
Sum egenkapital 17.044.000 17.043.000 2.905.000 1.839.000 1.837.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 46.000 48.000 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 610.000 0 46.000 48.000 50.000
Leverandørgjeld 7.000 0 5.265.000 292.000 1.022.000
Betalbar skatt 0 0 335.000 0 213.000
Skyldig offentlige avgifter 0 6.000 112.000 40.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 150.000 4.956.000 5.264.000 4.553.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 156.000 10.668.000 5.596.000 5.788.000
Sum gjeld og egenkapital 17.661.000 17.199.000 13.619.000 7.483.000 7.675.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 606.000 0 -1.806.000 -2.659.000 -2.555.000
Likviditetsgrad 1 87.6 1 0.8 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 -83.6 1 0.2 0.1 0.3
Soliditet 96.5 99.1 21.3 24.6 23.9
Resultatgrad 53.9 -69.4 20.6
Rentedekningsgrad -9.6 94.3 -0.8 45.8
Gjeldsgrad 0 0 3.7 3.1 3.2
Total kapitalrentabilitet 0 -1.3 10.4 -1.5 9.0
Signatur
17.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex