Nærøysund Fjellteknikk As
Juridisk navn:  Nærøysund Fjellteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tyldom 18 Tyldom 18 Fax:
7877 Høylandet 7877 Høylandet
Fylke: Kommune:
Trøndelag Høylandet
Org.nr: 920934463
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/29/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 3.691.000
Resultat: -28.000
Egenkapital: 66.000
Regnskap for  Nærøysund Fjellteknikk As
Resultat 2018
Driftsinntekter 3.691.000
Driftskostnader -3.719.000
Driftsresultat -28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -28.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 2.070.000
Sum eiendeler 2.070.000
Sum opptjent egenkapital -28.000
Sum egenkapital 66.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.004.000
Sum gjeld og egenkapital 2.070.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.413.000
Andre inntekter 278.000
Driftsinntekter 3.691.000
Varekostnad -3.080.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -639.000
Driftskostnader -3.719.000
Driftsresultat -28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 1.918.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 152.000
Sum omløpsmidler 2.070.000
Sum eiendeler 2.070.000
Sum opptjent egenkapital -28.000
Sum egenkapital 66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.989.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.004.000
Sum gjeld og egenkapital 2.070.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 66.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 3.2
Resultatgrad -0.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 30.4
Total kapitalrentabilitet -1.4
Signatur
02.07.2018
Prokurister
02.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex