Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Næringslivets Nox-Fond (Forening)
Juridisk navn:  Næringslivets Nox-Fond (Forening)
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23088000
Postboks 5250 Majorstuen Majorstuen Middelthuns Gate 27 Fax: 23088001
0303 Oslo 368 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992523522
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 2/28/2008
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
96.23%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
42.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008
Omsetning: 14.817.000 7.551.000
Resultat: 16.891.000 0
Egenkapital: 930.796.000 654.653.000
Regnskap for  Næringslivets Nox-Fond (Forening)
Resultat 2009 2008
Driftsinntekter 14.817.000 7.551.000
Driftskostnader -14.816.000 -7.552.000
Driftsresultat 0 -1.000
Finansinntekter 16.891.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 16.891.000 1.000
Resultat før skatt 16.891.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 16.891.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 0
Sum omløpsmidler 937.139.000 660.876.000
Sum eiendeler 937.165.000 660.876.000
Sum opptjent egenkapital 930.796.000 654.653.000
Sum egenkapital 930.796.000 654.653.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.369.000 6.223.000
Sum gjeld og egenkapital 937.165.000 660.876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 14.817.000 7.551.000
Driftsinntekter 14.817.000 7.551.000
Varekostnad -8.568.000 0
Lønninger -4.444.000 -1.650.000
Avskrivning -5.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.799.000 -5.902.000
Driftskostnader -14.816.000 -7.552.000
Driftsresultat 0 -1.000
Finansinntekter 16.891.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 16.891.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 16.891.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 26.000 0
Sum varige driftsmidler 26.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 26.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 10.604.000 0
Andre fordringer 157.688.000 659.873.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 768.847.000 1.003.000
Sum omløpsmidler 937.139.000 660.876.000
Sum eiendeler 937.165.000 660.876.000
Sum opptjent egenkapital 930.796.000 654.653.000
Sum egenkapital 930.796.000 654.653.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 375.000 6.223.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.994.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.369.000 6.223.000
Sum gjeld og egenkapital 937.165.000 660.876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 930.770.000 654.653.000
Likviditetsgrad 1 147.1 106.2
Likviditetsgrad 2 147.2 106.2
Soliditet 99.3 99.1
Resultatgrad 0.0 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.8 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
Auditor Notes for 2008
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex