Næringsmiddelproduksjon AS
Juridisk navn:  Næringsmiddelproduksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Tine Sa Postboks 7 Kalbakken C/O Tine Sa Lakkegata 23 Fax:
0901 Oslo 187 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984054785
Aksjekapital: 800.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.29%
Resultat  
  
-3.03%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.732.000 4.160.000 3.906.000 3.983.000 3.411.000
Resultat: 32.000 33.000 29.000 32.000 31.000
Egenkapital: 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Regnskap for  Næringsmiddelproduksjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.732.000 4.160.000 3.906.000 3.983.000 3.411.000
Driftskostnader -3.715.000 -4.140.000 -3.888.000 -3.964.000 -3.397.000
Driftsresultat 17.000 21.000 19.000 19.000 14.000
Finansinntekter -1.000 12.000 11.000 13.000 16.000
Finanskostnader 17.000 0 0 0 0
Finans 16.000 12.000 11.000 13.000 16.000
Resultat før skatt 32.000 33.000 29.000 32.000 31.000
Skattekostnad -7.000 -8.000 -7.000 -8.000 -8.000
Årsresultat 25.000 26.000 22.000 24.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.033.000 1.034.000 1.030.000 1.032.000 1.040.000
Sum eiendeler 1.033.000 1.034.000 1.030.000 1.032.000 1.040.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 33.000 29.000 32.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.000 1.033.000 1.029.000 1.032.000 1.040.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.732.000 4.160.000 3.906.000 3.983.000 3.411.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.732.000 4.160.000 3.906.000 3.983.000 3.411.000
Varekostnad -3.699.000 -4.124.000 -3.872.000 -3.948.000 -3.381.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Driftskostnader -3.715.000 -4.140.000 -3.888.000 -3.964.000 -3.397.000
Driftsresultat 17.000 21.000 19.000 19.000 14.000
Finansinntekter -1.000 12.000 11.000 13.000 16.000
Finanskostnader 17.000 0 0 0 0
Finans 16.000 12.000 11.000 13.000 16.000
Konsernbidrag -25.000 -26.000 -22.000 -24.000 -22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 26.000 22.000 24.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 3.000 12.000 2.000 2.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.031.000 1.031.000 1.018.000 1.030.000 1.038.000
Sum omløpsmidler 1.033.000 1.034.000 1.030.000 1.032.000 1.040.000
Sum eiendeler 1.033.000 1.034.000 1.030.000 1.032.000 1.040.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 32.000 33.000 29.000 32.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 31.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 33.000 29.000 32.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.000 1.033.000 1.029.000 1.032.000 1.040.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.001.000 1.001.000 1.001.000 1.000.000 1.000.000
Likviditetsgrad 1 32.3 31.3 35.5 32.3 26.0
Likviditetsgrad 2 32.3 31.3 35.5 32.3 26.1
Soliditet 96.9 96.8 97.2 96.9 96.2
Resultatgrad 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.6 3.2 2.9 3.1 2.9
Signatur
27.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex