Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Næringsparken Vågå As
Juridisk navn:  Næringsparken Vågå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industrivegen 4 Industrivegen 4 Fax:
2680 Vågå 2680 Vågå
Fylke: Kommune:
Innlandet Vågå
Org.nr: 920919782
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/30/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
68.99%
Resultat  
  
103.75%
Egenkapital  
  
5.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 583.000 345.000
Resultat: 19.000 -506.000
Egenkapital: 414.000 394.000
Regnskap for  Næringsparken Vågå As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 583.000 345.000
Driftskostnader -407.000 -797.000
Driftsresultat 176.000 -452.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -157.000 -54.000
Finans -156.000 -54.000
Resultat før skatt 19.000 -506.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 19.000 -506.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.894.000 3.918.000
Sum omløpsmidler 252.000 1.527.000
Sum eiendeler 4.146.000 5.445.000
Sum opptjent egenkapital -486.000 -506.000
Sum egenkapital 414.000 394.000
Sum langsiktig gjeld 3.702.000 3.829.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 1.221.000
Sum gjeld og egenkapital 4.147.000 5.444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 583.000 278.000
Andre inntekter 0 68.000
Driftsinntekter 583.000 345.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -107.000 -75.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -300.000 -722.000
Driftskostnader -407.000 -797.000
Driftsresultat 176.000 -452.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -157.000 -54.000
Finans -156.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 19.000 -506.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 3.871.000 3.918.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 23.000 0
Sum varige driftsmidler 3.894.000 3.918.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.894.000 3.918.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 47.000 62.000
Andre fordringer 2.000 172.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 203.000 1.293.000
Sum omløpsmidler 252.000 1.527.000
Sum eiendeler 4.146.000 5.445.000
Sum opptjent egenkapital -486.000 -506.000
Sum egenkapital 414.000 394.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.702.000 3.829.000
Leverandørgjeld 27.000 1.071.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 150.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 1.221.000
Sum gjeld og egenkapital 4.147.000 5.444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 221.000 306.000
Likviditetsgrad 1 8.1 1.3
Likviditetsgrad 2 8.1 1.3
Soliditet 1 7.2
Resultatgrad 30.2
Rentedekningsgrad 1.1 -8.4
Gjeldsgrad 9 12.8
Total kapitalrentabilitet 4.3 -8.3
Signatur
31.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex