Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Næringsparkvegen 2 As
Juridisk navn:  Næringsparkvegen 2 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24028000
C/O Malling & Co Forvaltning As Postboks 1883 Vika C/O Malling & Co Forvaltning As Dronning Mauds Gate 15 Fax: 24028001
0124 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980650952
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 3/5/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Malling & Co Forvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.49%
Resultat  
  
-11.52%
Egenkapital  
  
91.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.340.000 5.160.000 5.100.000 4.961.000 4.793.000
Resultat: 3.071.000 3.471.000 3.610.000 3.496.000 3.438.000
Egenkapital: 1.833.000 957.000 30.561.000 30.845.000 31.772.000
Regnskap for  Næringsparkvegen 2 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.340.000 5.160.000 5.100.000 4.961.000 4.793.000
Driftskostnader -984.000 -1.506.000 -1.514.000 -1.493.000 -1.409.000
Driftsresultat 4.355.000 3.654.000 3.586.000 3.467.000 3.383.000
Finansinntekter 29.000 27.000 24.000 29.000 55.000
Finanskostnader -1.313.000 -209.000 0 0 0
Finans -1.284.000 -182.000 24.000 29.000 55.000
Resultat før skatt 3.071.000 3.471.000 3.610.000 3.496.000 3.438.000
Skattekostnad -676.000 -733.000 -799.000 -805.000 -789.000
Årsresultat 2.395.000 2.738.000 2.811.000 2.691.000 2.649.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.701.000 31.379.000 32.735.000 34.092.000 35.448.000
Sum omløpsmidler 3.584.000 458.000 4.398.000 4.079.000 2.946.000
Sum eiendeler 34.285.000 31.837.000 37.133.000 38.171.000 38.394.000
Sum opptjent egenkapital -7.757.000 -8.632.000 -8.489.000 -8.205.000 -7.278.000
Sum egenkapital 1.833.000 957.000 30.561.000 30.845.000 31.772.000
Sum langsiktig gjeld 28.788.000 27.101.000 1.558.000 1.663.000 1.741.000
Sum kortsiktig gjeld 3.664.000 3.779.000 5.015.000 5.662.000 4.881.000
Sum gjeld og egenkapital 34.284.000 31.837.000 37.134.000 38.170.000 38.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.340.000 5.157.000 5.099.000 0 0
Andre inntekter 0 3.000 2.000 4.961.000 4.793.000
Driftsinntekter 5.340.000 5.160.000 5.100.000 4.961.000 4.793.000
Varekostnad 0 0 0 -36.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -678.000 -1.356.000 -1.356.000 -1.356.000 -1.356.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -306.000 -150.000 -158.000 -101.000 -53.000
Driftskostnader -984.000 -1.506.000 -1.514.000 -1.493.000 -1.409.000
Driftsresultat 4.355.000 3.654.000 3.586.000 3.467.000 3.383.000
Finansinntekter 29.000 27.000 24.000 29.000 55.000
Finanskostnader -1.313.000 -209.000 0 0 0
Finans -1.284.000 -182.000 24.000 29.000 55.000
Konsernbidrag -2.520.000 -688.000 -3.096.000 -3.618.000 -2.435.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.395.000 2.738.000 2.811.000 2.691.000 2.649.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 30.701.000 31.379.000 32.735.000 34.092.000 35.448.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 30.701.000 31.379.000 32.735.000 34.092.000 35.448.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.701.000 31.379.000 32.735.000 34.092.000 35.448.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 1.539.000
Andre fordringer 27.000 3.000 25.000 37.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.557.000 455.000 4.373.000 4.042.000 1.388.000
Sum omløpsmidler 3.584.000 458.000 4.398.000 4.079.000 2.946.000
Sum eiendeler 34.285.000 31.837.000 37.133.000 38.171.000 38.394.000
Sum opptjent egenkapital -7.757.000 -8.632.000 -8.489.000 -8.205.000 -7.278.000
Sum egenkapital 1.833.000 957.000 30.561.000 30.845.000 31.772.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.396.000 1.431.000 1.558.000 1.663.000 1.741.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 28.788.000 27.101.000 1.558.000 1.663.000 1.741.000
Leverandørgjeld 34.000 12.000 15.000 62.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 325.000 0 0 0 300.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 26.000 0 0 1.231.000
Sum kortsiktig gjeld 3.664.000 3.779.000 5.015.000 5.662.000 4.881.000
Sum gjeld og egenkapital 34.284.000 31.837.000 37.134.000 38.170.000 38.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -80.000 -3.321.000 -617.000 -1.583.000 -1.935.000
Likviditetsgrad 1 1 0.1 0.9 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 1 0.1 0.9 0.7 0.7
Soliditet 5.3 3 82.3 80.8 82.8
Resultatgrad 81.6 70.8 70.3 69.9 70.6
Rentedekningsgrad 3.3 17.5
Gjeldsgrad 17.7 32.3 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.8 11.6 9.7 9.2 9.0
Signatur
12.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex