Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Næringsparkvegen 2 Holding As
Juridisk navn:  Næringsparkvegen 2 Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Malling & Co Forvaltning As Postboks 1883 Vika C/O Malling & Co Forvaltning As Dronning Mauds Gate 15 Fax:
0124 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921014775
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/18/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Malling & Co Forvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -472.000 0
Egenkapital: 30.000 30.000
Regnskap for  Næringsparkvegen 2 Holding As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -49.000 -312.000
Driftsresultat -49.000 -312.000
Finansinntekter 4.554.000 1.105.000
Finanskostnader -4.978.000 -793.000
Finans -424.000 312.000
Resultat før skatt -472.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -472.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.051.000 95.329.000
Sum omløpsmidler 4.276.000 2.295.000
Sum eiendeler 101.327.000 97.624.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 101.286.000 97.293.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 301.000
Sum gjeld og egenkapital 101.326.000 97.624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -312.000
Driftskostnader -49.000 -312.000
Driftsresultat -49.000 -312.000
Finansinntekter 4.554.000 1.105.000
Finanskostnader -4.978.000 -793.000
Finans -424.000 312.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -472.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 97.051.000 95.329.000
Sum anleggsmidler 97.051.000 95.329.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 10.000 3.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 563.000 1.399.000
Sum omløpsmidler 4.276.000 2.295.000
Sum eiendeler 101.327.000 97.624.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 101.286.000 97.293.000
Leverandørgjeld 10.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 301.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 301.000
Sum gjeld og egenkapital 101.326.000 97.624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.266.000 1.994.000
Likviditetsgrad 1 427.6 7.6
Likviditetsgrad 2 427.6 7.6
Soliditet 0 0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4
Gjeldsgrad 3376.5 3253.1
Total kapitalrentabilitet 4.4 0.8
Signatur
19.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex